-A A +A

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI

Genel Müdürlüğümüz Dış Paydaş Toplantısına Kadastro Dairesi Başkanlığı olarak katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda ilgili kurum, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek

1- Taşınmaz Değerleme Çalışmaları

2- Kadastro Güncelleme Çalışmaları

3- İhale Şartnamesi

4- Talebe Bağlı ve Tescile Konu İşlemler

Başlıkları altında oluşturulan masalarda, Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin görüş ve öneriler dinlenmiş ve değerlendirmek üzere notlar alınmıştır.