-A A +A

GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ SİNAN FİDAN'IN KARS VE DİGOR TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İLE KARS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ

31/10/2019 Tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcımız Sayın Sinan FİDAN beraberinde Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Hakan BİLGEN, Tapu ve Kadastro Uzmanı Veysel KOZ, Bölge Müdür Vekilimiz Hakkı YETİŞİR, Bölge Müdür Yardımcımız Hasan OKUMUŞ, İşletme Şube Müdür Vekili Melik YÜZLÜKOĞLU ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdür Vekili Hakan GÖZÜBÜYÜK eşliğinde Kars ve Digor Tapu Müdürlüklerimiz ile Kars Kadastro Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. Ziyaret esnasında Genel Müdür Yardımcımız, Merkezde yapılan iyileştirme ve yenilik çalışmaları hakkında personellerimize bilgi vermiş ve müdürlüklerimizin özellikle arşiv ve veri entegrasyonu konularında gelinen aşamaları hakkında bilgi alarak her konuda personellerimizin taleplerini almıştır. Ayrıca Tapu ve Kadastro çalışmaları hakkında Bölge Müdür Vekilimiz Hakkı YETİŞİR tarafından  kendilerine bilgi verilmiştir.