mlogo.png

-A A +A

Genel Duyurular (2013-2016)

Genel Duyurular (2013-2016)

EkBoyut
PDF icon 1393-18.02.2013 Resmi Senet1.81 MB
PDF icon 7059-03.09.2013 Tapu Sicil Tüzüğü Uygulamaları168.97 KB
PDF icon 7414-13.09.2013 Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri (Yetkili Tapu Müdürlükleri)46.36 KB
PDF icon 8139-08.10.2013 İskan Kanununun Geçici 6-1 Maddesi (6360 sayılı Kanunla İlgili Duyuruya Ek) 171.38 KB
PDF icon 2411-10.10.2013 Başbakanlığın 2012/15 Sayılı Genelgesinin İstisnasını Teşkil Eden İşlemler (ekler)519.93 KB
PDF icon 10565-25.12.2013 Devre Mülk64.5 KB
PDF icon 276-14.01.2014 Ticari İşletme Rehninin Belirtilmesinde Harç72.56 KB
PDF icon 558-21.01.2014 Değerleme Uzmanlarının Bilgi/Belge İstemi87.95 KB
Image icon 1388-20.02.2014 İdari Birim Değişikliği506.5 KB
PDF icon 1783-04.03.2014 2012/1 Sayılı Genelge Değişikliği574.03 KB
PDF icon 010.06/13.03.2014 Yetki Devrine Esas Müdürlük Gruplandırma Listesi 2.2 MB
PDF icon 23052-29.04.2014 Yürürlükten Kaldırılan Genelge ve Duyurular101.15 KB
PDF icon 25520-09.05.2014 Karayolları Genel Müdürlüğüne Verilen Yetki Devrinin Kaldırıldığı112.97 KB
PDF icon 35663-16.06.2014 Tashih Harcı165.01 KB
PDF icon 38426-26.06.2014 2985 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi Kapsamında Harç İstisnası186.1 KB
PDF icon 40109-02.07.2014 TST 85.Madde142.28 KB
PDF icon 1293-25.07.2014 2014/18 Mekansal Planlama980.25 KB
PDF icon 46085-06.08.2014 2009/6 Sayılı Genelgede Değişiklik106.04 KB
PDF icon 46085-06.08.2014 2009/6 Sayılı Genelgede Değişiklik147.74 KB
PDF icon 49086-06.08.2014 2013/6 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması69.82 KB
PDF icon 45705-06.08.2014 Başbakanlığın 2012/15 Sayılı Genelgesinin İstisnasını Teşkil Eden İşlemler (Hazine Taşınmazları)103.64 KB
PDF icon 58433-10.09.2014 5403 sayılı Kanun Uygulamaları Köy Yerleşik Alanı193.48 KB
PDF icon 51009-22.09.2014 Damga Vergisi Aranacak Sözleşmeler332.31 KB
PDF icon 62716-24.09.2014 Riskli Yapı Belirtmesi72.4 KB
PDF icon 69554-22.10.2014 6306 S. Kanun/AYM İptal Kararı243.64 KB
PDF icon 64599-02.10.2014 TSM Programı147.27 KB
PDF icon 71993-06.11.2014 Parasal Değerleri Güncelleme Aracı124.26 KB
PDF icon 76617-19.11.2014 5403 Sayılı Kanun Uygulamaları Duyuru Değişikliği516.29 KB
PDF icon 76781-19.11.2014 5403 Sayılı Kanun Uygulamaları126.62 KB
PDF icon 76554-21.11.2014 "ID" Numarası ve İsim Birleştirilmesi Talebi103.57 KB
PDF icon 92758-18.12.2014 TST 6.Madde Uygulaması Mükerrer Kütükler220.36 KB
PDF icon 105223-31.12.2014 Tapu Sicilindeki Bilgi ve Belgelerin Verilişi (Yeminli Mali Müşavirler)119.13 KB
PDF icon 97880-08.01.2015 Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Resen Geçiş İşlemlerinde Harcın Tahsili100.53 KB
PDF icon 52616-19.02.2015 Finansal Kiralama Sözleşmeleri (Duyurunun değişiklik işlenmiş hali)273.17 KB
PDF icon 130004-10.03.2015 "ID" Birleştirilmesi Talebi103.75 KB
PDF icon 179627-25.03.2015 Haciz İşlemleri148.11 KB
PDF icon 154183-30.03.2015 Finansal Kiralama Sözleşmeleri (Makam Olur'u)132.88 KB
PDF icon 268790-29.04.2015 E-İmzalı Vekaletname/Yetki Belgesi141.15 KB
Microsoft Office document icon 268790-29.04.2015 E-İmzalı Vekaletname/Yetki Belgesi (Taahhütname)11.22 KB
PDF icon 341487-07.05.2015 2985 sayılı Kanunun Ek 2. Maddesine İlişkin Uygulama123.88 KB
PDF icon 600367-19.06.2015 TAKBİS Sorgulamaları122.55 KB
PDF icon 550131-23.06.2015 6360 sayılı Kanun Tebliği176.58 KB
PDF icon 615655-23.06.2015 2015/4 Sayılı Genelge (Haciz İşlemleri, Şerh ve Beyan Belirtmelerinin Tescili ile Veri Güvenliği)186.43 KB
PDF icon 846478-31.07.2015 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne Yapılan Yetki Devri105.02 KB
PDF icon 795769-07.09.2015 Tapu Harcı ve Damga Vergisi ile Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Elektronik Ortamda Tahsilatı Usulü197.84 KB
PDF icon İlgi (a) Makam Oluru1.76 MB
PDF icon İlgi (b) Protokol6.08 MB
PDF icon Yardım Dokümanı598.24 KB
PDF icon 1312454-13.10.2015 TOKİ'nin Resmi Senetsiz Tescil ve Şerh Talebi 232.43 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahipliği Belgesi152.5 KB
PDF icon Protokol-Renkli1.23 MB
PDF icon 1470226-17.11.2015 Kaldırılan Duyuru71.01 KB
PDF icon 1535911-23.11.2015 Mirasın Reddi, Mirastan Feragat ve Iskat106.02 KB
PDF icon 257094-10.02.2016 Karayolları Genel Müdürlüğü 190.25 KB
Dosya İntifa Tesisinde Bedel46.3 KB
PDF icon 508210-22.03.2016 Gayrimenkul Yatırım Fonları320.62 KB
PDF icon 1283869-03.06.2016 Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış ve Tescili ile 5403 Sayılı Kanun İstisnası201.48 KB