mlogo.png

-A A +A

Genel Duyurular (2016-2019)

Genel Duyurular (2016-2019)

EkBoyut
PDF icon 1538483-18.07.2016 Tapu Sicili Tüzüğü md.69/5'in Danıştay Tarafından İptali103.97 KB
PDF icon 1610792-28.07.2016 5403 Sayılı Kanun Harç Muafiyeti127.6 KB
PDF icon 81251-02.08.2016 E-İmzalı belge görüntüleme (GİB Yazısı)167.56 KB
PDF icon 1847031-16.08.2016 Risk bildirim ve sorgulama ekranı165.05 KB
PDF icon 1972270-09.09.2016 Vekaletnameler (TEDAŞ)74.22 KB
PDF icon 2019240-09.09.2016 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi205.14 KB
PDF icon 1954965-20.09.2016 6741 sayılı Kanun Uygulaması310.77 KB
PDF icon 2027197-27.09.2016 6745 Sayılı Kanun 58.Madde190.25 KB
PDF icon 2056331-27.09.2016 6745 Sayılı Kanunun 69.Maddesi161.93 KB
PDF icon 2164444-04.10.2016 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri108.28 KB
PDF icon 355154-11.10.2016 Muafiyet Tanınan Kurumlar199.42 KB
PDF icon 2180473-13.10.2016 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi216.58 KB
PDF icon 2241862-19.10.2016 2009/14(1685) Sayılı Genelge Değişikliği218.94 KB
PDF icon 2427954-07.11.2016 6306 sayılı Kanun Uyarınca Uygulanan Harç Muafiyeti105.08 KB
PDF icon 1905819-09.12.2016 671 sayılı KHK/31.Maddesi (6757 sayılı Kanun/27. Maddesi)164.26 KB
PDF icon 2679432-09.12.2016 Alınması Gerekli İdari Önlemler66.87 KB
PDF icon 2729139-13.12.2016 TC Kimlik Kartı110.05 KB
PDF icon 2186681-27.12.2016 Finansal Kiralama İşlemleri 235.03 KB
PDF icon 2822830-29.12.2016 Kamulaştırma Uygulamaları Duyuru Değişikliği130.83 KB
PDF icon 2805749-03.01.2017 Damga Vergisi Aranacak Sözleşmeler (İş Takip Sözleşmeleri)181.46 KB
PDF icon 2903509-12.01.2017 Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilgi Belge Talepleri164.62 KB
PDF icon 126400-31.01.2017 Hisse Hatalarının Düzeltilmesi159.05 KB
PDF icon 311162-14.02.2017 Kamulaştırma İşlemlerinde Harç ve Döner Sermaye Ödemeleri152.5 KB
PDF icon 482976-03.03.2017 Kamulaştırma İşlemlerinde Harç ve Döner Sermaye Ödemeleri150.31 KB
PDF icon 521527-22.03.2017 2016/419 Esas sayılı müzekkere159.79 KB
PDF icon 731964-30.03.2017 Trampa işleminde tapu harcı133.7 KB
PDF icon 679223-31.03.2017 Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş217.66 KB
PDF icon 947422-24.04.2017 2017/3 Arşiv Genelgesi1.36 MB
PDF icon 1161698-24.05.2017 2017/3 sayılı Genelge Talimatı139.48 KB
PDF icon 965945-25.05.2017 5403 S.Kanun Uygulamaları103.42 KB
PDF icon 1251168-06.06.2017 3065 sayılı Kanun 13/i Maddesi Uygulaması199.59 KB
PDF icon 1163713-14.06.2017 2010/10 sayılı Genelgede Değişiklik220.87 KB
PDF icon 1489228-06.07.2017 2016/2 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması123.71 KB
PDF icon 1511921-20.07.2017 E-İpotek İşlemleri427.46 KB
PDF icon 773830-09.08.2017 E-Terkin Uygulamaları833.05 KB
PDF icon 1765860-09.08.2017 2005/15 Genelge130.05 KB
PDF icon 1788395-18.08.2017 7033 sayılı Kanun 330.85 KB
PDF icon 1915218-24.08.2017 2017/6 sayılı Genelge (Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması)3.4 MB
PDF icon 1865964-08.09.2017 Hisseli Satışlar103.16 KB
PDF icon 2014799-18.09.2017 1997/12 sayılı Genelge (Hisseli Satışlar)76.87 KB
PDF icon 1996506-20.09.2017 Web-tapu sistemi204.53 KB
PDF icon 1996506-20.09.2017 Web-tapu sistemi707.28 KB
PDF icon TMK 1020 Mad. gereği 22.11.2016 / 48393388-640-2568559 Tarih Sayılı Duyurunun Yürürlükten Kaldırılması820.21 KB
PDF icon TMK 1020 Mad. gereği 22.11.2016 / 48393388-640-2568559 Tarih Sayılı Duyurunun Yürürlükten Kaldırılması298.5 KB
PDF icon 2257971-13.10.2017 3713 sayılı TMK 20/A Maddesi Değişikliği 106.96 KB
PDF icon 2341372-23.10.2017 2011/3 sayılı Genelgede Değişiklik453.68 KB
PDF icon 2959836-29.12.2017 Mimari projelerin elektronik ortamda alınması ve hatalı blok/bağımsız bölüm numaralarında düzeltme232.46 KB
PDF icon 2982004-03.01.2018 2018/1 sayılı Genelge (Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri)512.02 KB
PDF icon 111738-12.01.2018 Güney Noterliği72.44 KB
PDF icon 145023-16.01.2018 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi Uygulaması128.09 KB
PDF icon 212894-30.01.2018 Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı174.29 KB
PDF icon 329261-09.02.2018 TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi189.33 KB
PDF icon 593647-15.03.2018 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) E-Yazışma198.5 KB
PDF icon 731376-16.03.2018 2005/3 sayılı Genelgede Değişiklik (İmar Uygulamaları)152.66 KB
PDF icon 930502-10.04.2018 2013/9 sayılı Genelgede Değişiklik397.9 KB
PDF icon 1341505-18.05.2018 2010/6 sayılı Genelgede Değişiklik (Yetki Belgesi)184.48 KB
PDF icon 1424356-18.05.2018 2017/3 Sayılı Genelge Talimatı196.87 KB
PDF icon 1410747-23.05.2018 634 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik214.8 KB
PDF icon 1483129-29.05.2018 2014/1 (1753) Sayılı Genelge Değişikliği135.21 KB
PDF icon 1590512-05.06.2018 Geri Alım (Vefa) Sözleşmelerinin Yabancı Para İle Yapılması75.16 KB
PDF icon 1539142-19.06.2018 Tapu Müdürlükleri Talepleri (NVİ)169.78 KB
PDF icon 1956942-06.07.2018 2018/8 sayılı Genelge (3194 SK Geçici 16.Md (İmar Barışı) Uyarınca Yapılacak Olan İşlemler488.92 KB
PDF icon 1995086-18.07.2018 7139-7143-7144 Sayılı Kanunlar258.98 KB
PDF icon 2218314-01.08.2018 2015/4 sayılı Genelgede Değişiklik150.57 KB
PDF icon 2079880-07.08.2018 Tapu Sicillerinin Müdürlük Dışına Çıkarılması229.51 KB
PDF icon 2553525-04.09.2018 Tapu Kayıt Örneği Verilmesinde Harç142.73 KB
PDF icon 2581225-11.09.2018 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi/Milli Emlak Genel Müdürlüğü 162.21 KB
PDF icon 2735951-18.09.2018 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kararda Değişiklik129.84 KB
PDF icon 2831220-27.09.2018 Biyometrik Fotoğraf Kullanılması125.21 KB
PDF icon 2856773-27.09.2018 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (TOKİ)132.21 KB
PDF icon 3041245-19.10.2018 E-İpotek İşlemleri576.25 KB
PDF icon 3153635-19.10.2018 Mazbut Vakıflar122 KB
PDF icon 3277686-26.10.2018 2015/4 sayılı Genelgede Değişiklik273.8 KB
PDF icon 34306 5403 s. Kanun Uygulamaları197.51 KB
PDF icon 5403 s. Kanun Uygulamaları348.48 KB
PDF icon 5403 s. Kanun Uygulamaları1.75 MB
PDF icon 5403 s. Kanun Uygulamaları (Duyuru değişikliği)197.51 KB
PDF icon 3415149-02.11.2018 Tapu Harçlarında Süreli İndirim76.87 KB
PDF icon 3431188-05.11.2018 MERNIS Sorgulamaları182.91 KB
Dosya 3431188-05.11.2018 MERNIS Sorgulamaları (Uygulama Klavuzu)188.19 KB
Dosya 3431188-05.11.2018 MERNIS Sorgulamaları (Uygulama Klavuzu)544.41 KB
PDF icon 3671310-22.11.2018 TEDAŞ-İrtifak hakkı terkini ve direk yeri satışı işlemleri153 KB
PDF icon 3554487-26.11.2018 3083 ve 5403 Sayılı Kanunlar Kapsamında Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda Görüş Sorulması134.5 KB
PDF icon 4054481-14.12.2018 6306 sayılı Kanun değişikliği163.6 KB
PDF icon 4162783-21.12.2018 2010/6 Sayılı Genelge Değişikliği - MERSİS uygulaması108.82 KB
Microsoft Office document icon 4162783-21.12.2018 2010/6 Sayılı Genelge Değişikliği - MERSİS uygulaması825 KB
PDF icon 4214157-28.12.2018 Mimari projelerde brüt ve net yüzölçümü bilgisinin aranılması110.04 KB
PDF icon 4300139-28.12.2018 Emlak Beyan Değerleri182.85 KB
PDF icon 4300139-28.12.2018 Emlak Beyan Değerleri121.32 KB
PDF icon 561635-06.02.2019 2018/1 Sayılı Genelgede Değişiklik572.72 KB
PDF icon 3589380-19.02.2019 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 17/B maddesi134.69 KB
PDF icon 673288-20.02.2019 Tercüman Bilirkişileri İle İşlem Yapılması134.65 KB
PDF icon 1033314-06.03.2019 Üst hakkı tesisi/süre uzatımı tapu harcı201.5 KB
PDF icon 2349560-27.05.2019 Tercüman Bilirkişileri İle İşlem Yapılması (Ek)134.89 KB