mlogo.png

-A A +A

Genel Duyurular (2009-2013)

Genel Duyurular (2009-2013)

EkBoyut
Microsoft Office document icon 074/178-21 05.01.2009 5084 Sayılı Kanuna Göre Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi.38 KB
Microsoft Office document icon 074/111-400 27.01.2009 Zorunlu Deprem Sigortası60.5 KB
Microsoft Office document icon 074/110-528 02.02.2009 Organize Sanayi Bölgelerine Ait Parsellerde Şerh29.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-1497 30.03.2009 Harçlar Kanununda Değişiklik39 KB
Microsoft Office document icon 074/177-2536 01.06.2009 492 Sayılı Harçlar Kanunun 123. Md. Göre Alacakların Tahsilinde Harç İstisnası32.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-3014 30.06.2009 Zorunlu Deprem Sigortası55 KB
Microsoft Office document icon 074/253-3845 26.08.2009 Kat irtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş(2009/14 sayılı Genelgeye Ek)57 KB
Microsoft Office document icon 074/115-4058 07.09.2009 Özel Çevre Plan Alanlarında Hazineye Ait Taşınmazlarda İfraz, Satış Vb. İşlem Talepleri47.5 KB
Microsoft Office document icon 074/252-4134 14.09.2009 SPK Lisanslı Şirket veya Uzmanlara Bilgi ve Belge Verilmesi62 KB
Microsoft Office document icon 200/0104-255 15.10.2009 3402-22-a uygulaması (Fen Dai. Bşk. Genelgesi)44 KB
Microsoft Office document icon 074/258-4934 03.11.2009 Satış-İpotek (Tek resmi senette işlem yapılması)282 KB
Microsoft Office document icon 074/259-4935 03.11.2009 Bayındırlık ve İskan Bk. 775 sayılı Gecekondu Kanunun 34. Md. Konulan şerhin terkini52 KB
Microsoft Office document icon 074/261-5262 23.11.2009 Büyükşehir Belediyelerince Yapılan İmar Uygulamaları53 KB
Microsoft Office document icon 074/216-5512 16.12.2009 Hazineye Ait Taşınmazlarda Karayolları ve DSİ Gn. Md. Yetkisi 44 KB
Microsoft Office document icon 010-06-673 16.01.2010 Genelge Standartları 35 KB
Microsoft Office document icon 074/262-834 11.03.2010 Resmi Gazetenin Günlük Takip Edilmesi41.5 KB
Microsoft Office document icon 074/257-1054 30.03.2010 İhracat İşlemleri ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Tapu ve Damga harcı Muafiyeti50 KB
Microsoft Office document icon 074/10-2063 07.06.2010 1164 Sayılı Kanunun 8. maddesinin Uygulanması 59.5 KB
Microsoft Office document icon 074/116-2519 09.07.2010 Çiftçi Kayıt Sistemi 498 KB
Microsoft Office document icon 074/268-2745 26.07.2010 Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları 34.5 KB
Microsoft Office document icon 074/220-2882 02.08.2010 Yabancıların Kimlik Numarası Kullanımına İlişkin Hususlar 38 KB
Microsoft Office document icon 074/216-3653 01.10.2010 Karayolları Genel Müdürlüğü 38 KB
Microsoft Office document icon 074/270-3867 15.10.2010 Tarım Arazilerinde Hisseli Cebri Satış 39 KB
Microsoft Office document icon 074/123-985 11.02.2011 Yabancı Para Üzerinden Kira ve İpotek İşleminde Harç ve Vergi 39.5 KB
Microsoft Office document icon 074/274-1043 14.02.2011 “İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalar” ifadesinin AYM Yürütmeyi Durdurma36.5 KB
Microsoft Office document icon Haz.52 13.04.2011 2010/4 Sayılı Genelgede Değişiklikler 362.5 KB
Microsoft Office document icon 074/278/3612 11.05.2011 Uzlaşma Yolu İle Resen Kamulaştırma 438.5 KB
Microsoft Office document icon 074/ 279-4612 10.06.2011 Belediyeye Katılan Köylerde, 31/12/2009 tarihinden Önce Şartlı Satılan Parseller39.5 KB
Microsoft Office document icon 074-280-4613 10.06.2011 Anayasa Mahkemesi Kararı (5838 Sayılı Kanun)51.5 KB
Microsoft Office document icon 074/287-7200 08.09.2011 Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yetki Belgesi175.5 KB
Microsoft Office document icon 074/288-7201 08.09.2011 Asli ve Yardımcı Sicillerin Ciltlenmesi ve Korunması320.5 KB
Microsoft Office document icon 074/289-7202 08.09.2011 İntifa Hakkı veya Kira Şerhi Süresinin Kısaltılması170.5 KB
Microsoft Office document icon 074/291-8014 10.10.2011 Noterliklerce Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik320.5 KB
Microsoft Office document icon 074/216-9521 25.11.2011 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Tüzel Kişilik Kazanması336.5 KB
Microsoft Office document icon 074/295-589 17 01 2012 LİHKAB'ların Bilgi ve Belge Temini29 KB
PDF icon 1472-20.02.2012 TKKDK'nun 6183 Sayılı Kanuna Göre Yetkileri44.42 KB
Microsoft Office document icon 2465-29.03.2012 Hukuk Muhakemeleri Kanunu37.5 KB
PDF icon 2845-12.04.2012 İşlem Yapma Yetkisi54.66 KB
PDF icon 3596-16.05.2012 Tapu Sicil Tüzüğü'nde 17/c'de Yer Alan İbarenin İptali43.49 KB
PDF icon 4443-12.06.2012 2/B Alanlarının Satışı167.85 KB
PDF icon 4623-18.06.2012 1 ve 2 Nolu Bilgi Formları358.23 KB
PDF icon 4822-21.06.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi262.81 KB
PDF icon 5770-18.07.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (TOKİ)40.67 KB
Microsoft Office document icon 5770-18.07.2012 Başbakanlığın 2012/15 Sayılı Genelgesi34.5 KB
PDF icon 6832-14.08.2012 2008/20 Sayılı Genelgede Değişiklik30.1 KB
PDF icon 6961-16.08.2012 Tapu harçlarında açıklama1.58 MB
PDF icon 12.01.2000-31.08.2012 E-tahsilat (Makam Oluru)1.76 MB
Microsoft Office document icon 7356.03.09.2012 Fotoğraf Çekme Yönteminde Harç 39 KB
PDF icon 7508-06.09.2012 Köy Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmazların Satışı1.93 MB
PDF icon 7522-06.09.2012 1390 Genelgede Değişiklik (Makam Oluru)106.49 KB
Image icon 7707-12.09.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (Vakıflar Bankası)594.08 KB
Image icon 7708-12.09.2012 Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri 838.44 KB
Image icon 7875-19.09.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (Karayolları Gen.Müd.)391.79 KB
PDF icon 8095-22.09.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (Halk Bankası)42.16 KB
PDF icon 7955-24.09.2012 Tapu Harcında Değişiklik 27.49 KB
PDF icon 6015-25.09.2012 2010/20 sayılı arşiv genelgesinde değişiklik 129.53 KB
PDF icon 8108-27.09.2012 T.C. Kimlik Bilgilerinin Girilmesi 151.16 KB
PDF icon 8255-03.10.2012 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 36 KB
PDF icon 9237-06.10.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (Karayolları Gen.Müd.)74.55 KB
PDF icon 8721-18.10.2012 2/B Alanlarında Düzeltme 42.22 KB
PDF icon 8941-31.10.2012 2/B Alanlarında Başvuru 28.63 KB
PDF icon 9229-08.11.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (Köy Tüzelkişilikleri)44.56 KB
PDF icon 9357-12.11.2012 TMK 1020.Maddesi İlgisini İnanılır Kılma 92.04 KB
PDF icon 9416-13.11.2012 3083 Say.Kanunun 13/son fıkrasının 1.cümlesinin AYM'ce iptali40.14 KB
PDF icon 10804-24.12.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (Milli Emlak)32.1 KB
PDF icon 10988-28.12.2012 Başbakanlık 2012/15 sayılı Genelgesi (DSİ)38.13 KB
PDF icon 3-02.01.2013 İpotek Terkin Harcı Alınması178.69 KB
PDF icon 010.06/ 04.01.2013 Red Kararları 206.77 KB
PDF icon 10.01.2013 2013/2 Sayılı T.C. Kimlik No Genelgesi 238.88 KB
PDF icon 010.06/ 10.01.2013 İzleme Sistemleri 105.37 KB
PDF icon 343-11.01.2013 6360 Sayılı Kanun 135.51 KB
PDF icon 397-14.01.2013 2/B Alanlarındaki Taşınmazlar77.91 KB
PDF icon 010.07/ 21.01.2013 Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Koop. İpotekleri285.48 KB
PDF icon 878-01.02.2013 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tapu Kaydı Araştırmaları99.15 KB
PDF icon 010.06/ 06.02.2013 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 230.91 KB
PDF icon 31.08.2012 E-tahsilat (Makam Oluru)1.76 MB
Microsoft Office document icon 1393-18.02.2013 Resmi Senet 37 KB
PDF icon 1655-26.02.2013 2-B Alanlarının Satışı 295.04 KB
PDF icon 1675-27.02.2013 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 306.95 KB
PDF icon 1763-02.2013 Vekaletten Azil 165.17 KB
PDF icon 010.06/ 01.03.2013 Veraset ve İntikal İlişiği 163.16 KB
PDF icon 1903-07.03.2013 Resmi Senet Örneği 496.63 KB
PDF icon 1960-08.03.2013 2009/6 Sayılı Genelgede Değişiklik 621.38 KB
PDF icon 2013-11.03.2013 Cins Tashihi Harcı (Pilon Yeri) 87.82 KB
PDF icon 2027-11.03.2013 Kamu Orta Malları Sicili 126.21 KB
PDF icon 010.06/ 20.03.2013 2001/11 sayılı Genelgeye Ek150.28 KB
PDF icon 2615-29.03.2013 İkinci Nüsha (Suret) Belgeler 159.79 KB
PDF icon 2735-03.04.2013 Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (2009/6 sayılı Genelgede Değişiklik)249.75 KB
PDF icon 2735-03.04.2013 2009/6 sy Genelgenin 03/04/2013 tarih ve 23294678-010.06/33-2735 sayılı Makam Olur’u ile değişik hali266.5 KB
PDF icon 2754-04.04.2013 Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar184.51 KB
PDF icon 3156-19.04.2013 6098 sayılı TBK/Kefalet221.11 KB
PDF icon 3596-09.05.2013 Kat Mülkiyeti1.91 MB
PDF icon 3609-09.05.2013 Muvazaa Sebebiyle Tapu İptali ve Tescilinde Harç Oranı4.25 MB
PDF icon 5245-04.07.2013 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İşlemleri 145.61 KB
PDF icon 010.07/ 6360 Sayılı Kanun (Diğer Ekler)214.75 KB
PDF icon 010.07/ 6360 Sayılı Kanun (Diğer Ekler)158.29 KB
PDF icon 6664-19.08.2013 6360 Sayılı Kanun1.32 MB
PDF icon 6818-23.08.2013 Mülga 2510 Sayılı Kanun96.73 KB
PDF icon 6859-26.08.2013 6306 Sayılı Kanun Uygulamaları207.33 KB
PDF icon 2839-08.04.2013 DSİ Taşınmazları Üzerinde Yapılan İşlemlerle İlgili Bildirimler1.84 MB