mlogo.png

-A A +A

Genel Duyurular (1999-2008)

Genel Duyurular (1999-2008)

EkBoyut
Microsoft Office document icon 074/1-597 11.03.1999 Satış Bedelinin Tapu Senedine Yazılması 36 KB
Microsoft Office document icon 074/108-1806 02.06.2000 Orman sınırı dışına çıkarılmış ve Çıkarılacak Alanlarda, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Afetzedelerin İs128 KB
Microsoft Office document icon 074/110-5372 20.12.2000 Organize Sanayi Bölgelerinde Temsil98.5 KB
Microsoft Office document icon 074/123-961 26.03.2002 Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesisi (Para Birimleri)107 KB
Microsoft Office document icon 074/125-1177 12.04.2002 Genelge Taslağı (Yabancı İşl. D. Bşk. Çıkışlı Genelge) 153.5 KB
Microsoft Office document icon 074/123-1852 04.06.2002 Yabancı Para Üzerinden İpotek (Kredi Kuruluşları) 31.5 KB
Microsoft Office document icon 074/130-1855 04.06.2002 BTC Projesi 285 KB
Microsoft Office document icon 074/132-2024 17.06.2002 Hazine' ye Ait Taşınmaz Malların Satışı 125.5 KB
Microsoft Office document icon 074/91-2363 09.07.2002 Fotoğrafların Renkli Fotokopisi 98.5 KB
Microsoft Office document icon 074/133-2362 09.07.2002 Zeytinliklerin Tescili 339 KB
Microsoft Office document icon 074/134-2366 09.07.2002 Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi359 KB
Microsoft Office document icon 074/110-2871 21.08.2002 Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Uygulaması98.5 KB
Microsoft Office document icon 074/6-3190 17.09.2002 Emlak G.Y.O.A.Ş.154 KB
Microsoft Office document icon 074/139-3987 21.11.2002 Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi 87.5 KB
Microsoft Office document icon 183/3-718 05.03.2003 Müstakil ve Daimi Hak Tesisinde Matbu Resmi Senet 175.5 KB
Microsoft Office document icon 074/130-763 10.03.2003 BTC Projesi 147 KB
Microsoft Office document icon 074/142-786 10.03.2003 Afet Bölgesinde Cins Değ. ve Kat Mülkiyeti 150 KB
Microsoft Office document icon 074/143-852 14.03.2003 İpotek Tesisinde Damga Vergisi 178 KB
Microsoft Office document icon 074/146-1237 27.04.2003 Taşınmaz Malların Devri (Fon Bünyesindeki Bankalar) 111 KB
Microsoft Office document icon 074/147-1276 21.04.2003 Kamulaştırma kararları78.5 KB
Microsoft Office document icon 074/148-1565 14.05.2003 Akli Meleke Raporları 195 KB
Microsoft Office document icon 074/152-2026 20.06.2003 İfraz İşlemleri (Kamulaştırma Kanununun 12. Mad)108 KB
Microsoft Office document icon 074/153-2191 27.06.2003 Döner Sermaye Ücreti ( Uygulanacak Muafiyet)192.5 KB
Microsoft Office document icon 074/154-2196 27.06.2003 4864 Bazı Kan. Değişiklik Yap. Hk. Kanun (Deprem Bölgesi)175 KB
Microsoft Office document icon 074/142-2503 23.07.2003 Afet Bölgesinde Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi27 KB
Microsoft Office document icon 074/162-4195 21.10.2003 Velayet,Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Tüzük 32 KB
Microsoft Office document icon 074/149-5169 23.12.2003 Harç Tahsilatı 188.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-267 13.01.2004 Muafiyet142 KB
Microsoft Office document icon 074/1-257 13.01.2004 Damga Vergisi ve Harç 154 KB
Microsoft Office document icon 074/1-307 14.01.2004 Damga Vergisi ve Harç 120.5 KB
Microsoft Office document icon 074/152-430 26.01.2004 Kamulaştırmada Vazgeçme 100 KB
Microsoft Office document icon 074/1-517 27.01.2004 Damga Vergisi ve Harç 117 KB
Microsoft Office document icon 074/169-845 18.02.2004 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesis Edilen…. 156 KB
Microsoft Office document icon 074/149-897 23.02.2004 Harç Tahsilatı37.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-1246 12.03.2004 Kat Mülkiyetine Çevirme 128.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-1504 29.03.2004 074/1-517 Sayılı Genelgeye Ek- Harç Muafiyeti ile ilgili teferruatlı talimat 33 KB
Microsoft Office document icon 074/54-1920 07.05.2004 İşletme Müdürlüklerinin Birleştirilerek Müesseseye Dönüştürülmesi 39 KB
Microsoft Office document icon 074/130-1607 08.04.2004 BTC Projesi hk. 56.5 KB
Microsoft Office document icon 074/178-2763 12.07.2004 Kamuya ait Arazi ve Arsaların Yatırımcılara Bedelsiz Devri 271.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-3729 14.10.2004 Damga Pulu 130.5 KB
Microsoft Office document icon 074/184-4250 06.12.2004 Petrol Boru Hattı Üzerinde İrtifak Hakkı30 KB
Microsoft Office document icon 074/185-4251 06.12.2004 Kadastro ve Tapulama Harçları 30 KB
Microsoft Office document icon 074/10-4506 29.12.2004 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu 30.5 KB
Microsoft Office document icon 074/110-90 10.01.2005 OSB lerde Harç Muafiyeti 28 KB
Microsoft Office document icon 074/191-626 07.03.2005 Kadastro Kanunu Değişikliği hk. 64 KB
Microsoft Office document icon 074/192-651 09.03.2005 Bilgi Edinme hk. 37.5 KB
Microsoft Office document icon 074/202-2093 04.07.2005 Hazineye Ait Taşınmazların TCDD ye Devri (5335 sayılı yasa) 34.5 KB
Microsoft Office document icon 074/203-2094 04.07.2005 Devir İşlemleri.29 KB
Microsoft Office document icon 904-99/153 25.01.2006 Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmaları hk. 30.5 KB
Microsoft Office document icon 074.216-2719 03.08.2006 5018 sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Yapılacak Tescil Genelgesi (Ekidir.) 29.5 KB
Microsoft Office document icon 074/111-2761 07.08.2006 Zorunlu Deprem Sigortası Yapmaya Yetkili Şirketler35 KB
Microsoft Office document icon 074/1-3453 13.09.2006 Kadastro Yenileme İşlemlerinde Harç Muafiyeti. 32 KB
Microsoft Office document icon 074/220-3769 05.10.2006 3 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hk.40.5 KB
Microsoft Office document icon 074/116-3878 11.10.2006 Çiftçi Kayıt Sistemi hk. 31.5 KB
Microsoft Office document icon 074/221-3879 11.10.2006 SSK,Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığının Taşınmazlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri hk. 39 KB
Microsoft Office document icon 074/223-4033 18.10.2006 Bilirkişi Seçimi 34 KB
Microsoft Office document icon 074/225-202 19.01.2007 Trakya Birlik 31.5 KB
Microsoft Office document icon 074/229-1747 30.04.2007 Esnaf ve Sanatkarlar kredi Koop. Harç Muafiyeti Amme Alacaklarında satış Komisyonunda tevkil Yetkisi. 43.5 KB
Microsoft Office document icon 108.03-1493 07.05.2007 Bilgi Formları 2005/19 sayılı genelgeye ektir. 28.5 KB
Microsoft Office document icon 074/233-2303 05.06.2007 Gecekondu Kanunundaki Değişiklikler.(Bayındırlık Bak.lığının yetkilerinin Toki’ye devri) 65.5 KB
Microsoft Office document icon 074/234-2708 29.06.2007 Yatırım Amaçlı Kredi kullandırıldığı Hususunda Şerh Verdirilmesi hk. 29.5 KB
Microsoft Office document icon 074/144-3115 26.07.2007 Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Uygulaması. 32 KB
Microsoft Office document icon 10.06.1561 04.06.2008 Emlakçıların Ön Başvuru ile İş Takibi Uygulaması. 42 KB
Microsoft Office document icon 074/246-2885 08.07.2008 TOKİ Harç Muafiyeti. 27 KB
Microsoft Office document icon 074/247-3710 18.08.2008 Matbu Resmi Senetler (İpotek) 26.5 KB
Microsoft Office document icon 074/1-5602 29.12.2008 2009 Yılı Tapu-Kadastro Harçları. 79 KB