mlogo.png

-A A +A

Genel Duyurular (1968-1998)

Genel Duyurular (1968-1998)

EkBoyut
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/8713-8714 08.11.1968 Esnaf Kefalet Koop. İpotek Harcı583.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-3/4885-4883 14.07.1971 1163 sayılı Koop. Kanunundaki Harç ve Vergi Muafiyeti912 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/8264-8270 08.11.1971 Damga Vergisini Makbuz Karşılığı Yatıracak İdare ve Kur.1.29 MB
Microsoft Office document icon 4-1-10-10/2234-2235 04.04.1972 Binanın Son Kat Tavanın Ahşap Olması Halinde Kat M.24.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-14/6201-6207 18.08.1972 7269 Sayılı Kanuna Göre Kamulaştırılan Yerlerin Tescili 13.29 KB
Microsoft Office document icon 4-1-10-10/6921-6927 16.09.1972 Arşiv Çıkış Deteri444 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-7/7471-7477 29.09.1972 Vakfın Temsil Tarzı (Yürürlükten kalkmıştır)116.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/8501-8507 31.10.1972 Noterlik Kanununun "Düzenleme" ve bu işlemlere Tanıkların İştirakine İlişkin Hükümlerinin uygulanm224 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/1771-1777 27.03.1973 Harç483 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-58/4821-4827 04.07.1973 Belediyelerce Yapılan Arsa Satış ve Tahsisi (775)920.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-58/6624-6630 14.09.1973 Belediyelerce Yapılan Arsa Satış ve Tahsisi (775)8.64 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-2/4551-4556 29.07.1974 TKD Şubelerinin Taşınmaz Mal Tasarrufu İşlemlerinde Temsil 8.55 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-30/3821-3827 20.06.1975 Tarım ve Kredi Koop. İpotek ve Tescil İşlemleri828 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-2/4551-4557 29.07.1976 Kızılay Derneğinin Şubelerinin Taşınmaz mal Tasarrufu210.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/3621-3627 20.05.1977 Noterliklerde Fotokopi Usulü ile Örneği Çıkartılan İşlemler9.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-9-7/5501-5507 19.08.1977 Noterliklerce Düzenlenen İşlemlere Fotoğraf Yapıştırılması9.57 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-9/520-526 30.01.1978 Akit Ücretleri125 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-2/661-667 08.02.1978 Muhtarlıkların Kullanacağı Belgeler Hk.426.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-10-10/3884-3890 19.06.1978 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine İlişkin Noterlerce Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmeleri369.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-8-1/3592-3599 27.07.1979 Hükmün Kesinleşmesi5.32 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-7/5759-5825 25.04.1980 Cevaplı Raporlar439.5 KB
Microsoft Office document icon 4-3-2-27/201-212 16.01.1981 1757 Sayılı Yasanın 18. Mad. Gereğince Verilen Şerh1.18 MB
Microsoft Office document icon 4-1-4-13/3745-3756 17.07.1981 Mahkeme Müzekkerelerinin Cevaplandırılması92.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-11-60/2483-2493 16.04.1985 4753 Sayılı Kanunla Verilen Yerler598 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-2/7273-7274-3 22.12.1986 Türkiye Kızılay Derneğinin T.M. Tasarrufu9.03 KB
Microsoft Office document icon 4-2-2-23/3-598-609 26.01.1987 Camilerin Tahdit,tespit ve tescilleri.8.77 KB
Microsoft Office document icon 4-3-3-3/6-2451-2462 01.05.1987 Kadastro ve Tapulama harçları 8.89 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-4/3048-3059 04.06.1987 BOTAŞ6.77 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-7-2/5829-5840 11.10.1988 775 Sayılı Kanun Uygulaması 360.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-5-7-4/2904-2915 01.06.1989 Askeri Güvenlik Bölgeleri308 KB
Microsoft Office document icon 4-1-13-12/2923-2934 01.06.1989 HARÇ 134.5 KB
Microsoft Office document icon 4-1-1-7/260-4798-4812 18.10.1989 3083 Sayılı Kanun Uygulaması 86.5 KB
Microsoft Office document icon 074/8-2234 21.06.1991 İpotek faiz 1022.5 KB
Microsoft Office document icon 074/11-3933/3937 14.10.1991 3083 Sayılı Kanun uygulaması 1 MB
Microsoft Office document icon 122-1992 13.03.1992 İlamın infazı 9.96 KB
Microsoft Office document icon 074/35-230 19.01.1995 Kıyı Yasası401.5 KB
Microsoft Office document icon 074/48-2859 04.07.1995 İpotek işlemleri (Sigorta şirketleri)24 KB
Microsoft Office document icon 074/52-527 02.02.1996 İmar parsellerinin vasfı6.88 KB
Microsoft Office document icon 074/52-267 20.01.1997 İmar parsellerinin vasfı114.5 KB
Microsoft Office document icon 074/73-1857 05.06.1997 775 sayılı Kanun sahalarında imar169 KB
Microsoft Office document icon 074/77-2154 30.06.1997 Nüfus cüzdanları103 KB
Microsoft Office document icon 074/80-2610 25.07.1997 Hizmetlerin yürütülmesi512 KB
Microsoft Office document icon 074/88-1406 18.05.1998 Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların T.M. Haczi119 KB