mlogo.png

-A A +A

Genel Duyurular

>> KADASTRO

Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

14.03.2018 Tapu Dağıtımı ve Tespit Harici Yerlerin Tesciline İlişkin Envanter Bilgileri 

05.10.2017 Üretilecek Harita ve Planlarda Kareler Ağı Oluşturulması 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanun Uygulamaları

2017/3 Sayılı Arşiv Genelgesi 

19.11.2014  5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu İle İlgili Duyuru 

06.09.2011 Kalibrasyon İşlemleri Hakkında Talimat

 

>> ORMAN - 2B

2/B Güncelleme Çalışmaları 

17.11.2016  Orman Kadastrosu Çizelgelerinin Fiziksel Olarak Merkeze Gönderilmemesi

02.06.2016  Özel Orman

10.03.2016 Orman Kadastro Çalışmalarına Ait Bilgilerin Son Haliyle Merkeze Gönderilmesi

31.07.2015 İhaleli Orman Kadastrosu Çalışmalarında Geçici 8. Madde Uygulaması 

31.07.2015 Orman Kadastrosunda İdari Sınırın Belirlenmesi 

03.05.2013 Hisseli Parsellerde 3402 Ek 4 Uygulamaları 

 

>> GÜNCELLEME-SAYISALLAŞTIRMA

26.09.2016 Uygulama Raporunun Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 1 

26.09.2016 Uygulama Raporunun Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 2 

29.05.2009 Tapudaki Yapısal Hatalar Hakkında MİK192 Nolu Karar 

04.03.2009 Tescil Harici Alanlara İlişkin MİK185 Nolu Karar  

11.01.2008  22A Uygulaması Yapılacak Birimler 

 

>> İHALE

30.05.2018 Süre Uzatım Talepleri

08.12.2009 Miktar Fazlalıkları Hakkında MİK 200 Nolu Karar

 

>> MEGSİS

MEGSİS Başvuru, E- Ödeme ve Fen Kayıt Modüllerinin Kullanımı

 

>> İDARİ VE MALİ İŞLER

2018/5 Sayılı Genelge Uygulamaları

09.02.2012 Harcırah

10.06.2011 Kadastro Müdürlükleri Kapanış Kuruluş İşlemleri

05.01.2009 Yetki verilmesi Hakkında Talimat

21.02.2006 Kadastro Teknisyeni Yetki Verilmesi

23.03.1992 Hizmet Otosuyla Merkeze Gelişlerde Uyulması Gereken Hususlar