logo.png

FIG 2018

6-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve kısa adı FIG olan Uluslararası Ölçmeciler Birliği Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, FIG’in akıllı şehirlerden kent bilgi sistemlerine, kadastrodan kentsel dönüşüme, gayrimenkul değerlerden uydu ölçümlerine, mühendislik ölçümlerinden bilgi teknolojilerine, mekânsal planlamadan kırsal kalkınmaya, kentleşme politikalarından inşaat ekonomisi ve yönetimine kadar pek çok konuda çalıştığını kaydederek, “Bu yönüyle FIG, harita mühendisliği ve geomatik mühendisliğinin alt birimlerini bünyesinde toplayan büyük bir federasyondur” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca her zaman vurgulanan prensiplerin, işleri kolaylaştırıcı, çözüm odaklı, karışıklığa ve düzensizliğe sebebiyet vermeden, vatandaş merkezli işler üretmek olduğunu belirten Öztürk, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çevre birimlerimiz de dâhil olmak üzere, Bakanlığımız birimlerince, çok geniş bir yelpazede coğrafi veri üretilmekte ve kullanılmaktadır. Buralarda gerçekleştirilen çalışmalarımız insan odağında, verimliliği artırıcı bir şekilde yürütülmektedir. Akıllı şehirleri ve coğrafi veri altyapısının kurulumunu Bakanlığımızın stratejik planında müstakil bir stratejik amaç olarak belirledik” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimlerde, ülkedeki tüm kuruluşların coğrafi bilgiden daha çok ve etkin faydalanılmasını sağlamak için çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Öztürk, “Coğrafi verinin paylaşımı için tüm kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar ile etkin diyalog ve bilgi paylaşımı gerçekleştirerek dünyadaki eğilimlere katkı sağlıyoruz. Bakanlığımızca, yerel yönetimlerde kent bilgi sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Kent Bilgi Sistemleri modülleri bulut altyapısı üzerinden yeterli kaynağa sahip olamayan belediyelerimize sunulacak. Böylece, en büyük coğrafi veri üreticisi ve kullanıcısı olan yerel yönetimlerimize bu hizmetler sunularak coğrafi verinin standart bir yapıda üretimine, paylaşımına da katkı sağlanmış olacak. Gerçek Ortofoto Projesi ile ülke düzeyinde kent merkezlerini kapsayan 40.000 km²lik alanda 10 cm çözünürlüklü gerçek ortofoto üretimi gerçekleştirerek kurumlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Ayrıca bu alanlara ait 3 boyutlu nokta bulutu verisi de üretilmiştir. Geoportal uygulamamızla coğrafi veri paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Coğrafi Bilginin etkin paylaşımının sağlanabilmesi için mevzuat altyapısı çalışmaları yürütüyoruz. Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemleri ile jeolojik ve jeoteknik  etüt çalışmalarının onay süreci otomasyona bağlanarak bu süreçte üretilen coğrafi veri, standart bir yapıda bu sistemle tutulmaya başlanmıştır. Aynı şekilde Sit alanlarına ilişkin coğrafi veriyi bir sistem üzerinden yönetiyor ve paylaşıyoruz. Ayrıca coğrafi verinin yönetimine ilişkin daha birçok çalışma ve sistem bileşenini belirtebiliriz. İnsan kaynağı ve kapasite artırımı çalışmalarımız ile coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin eğitim aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda personel belgelendirme altyapısını ve politikalarını da tesis ediyoruz. Son olarak gerçekleştirdiğimiz ‘INSPIRE Projesi’ kapsamında, toplamda 1265 kişinin katıldığı temel ve ileri seviye Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı eğitim programlarını gerçekleştirdik. Bu kapasite artırım faaliyetlerini çevrimiçi platformlar üzerinden de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü standımızı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve yabancı heyetlerle de biraraya geldi.

Öte yandan öğleden sonra yapılan ‘Afgan’ oturumunda konuşan Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 171 yıllık tarihi ile köklü bir kurum olduğuna dikkati çekerek,“Modern anlamda ilk Kadastro Kanunumuz her ne kadar 1912 yılı içerisinde çıkartıldı ise de araya Birinci Dünya Savaşı’nın girmesi ve sonrasındaki Ulusal Kurtuluş Savaşımız nedeni ile faaliyetler istenilen seviyede yaygınlaştırılamamıştır. Kadastro konusundaki Cumhuriyet döneminin ilk kanunu 1925 yılında çıkartılmıştır. Böylece; mülkiyetin devlet garantisi altında tutulduğu arazi yönetim sistemi Türkiye Cumhuriyeti için de en önemli gündemlerden biri olarak değerlendirilmiş, kısa sürede konu ile ilgili ilerlemeler sağlamıştır” dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içerisinde, arazi yönetim sistemlerine olan ihtiyacın vurgulanmasından sonra, FIG tarafından da benimsenen “Amaca Uygun Arazi Yönetimi– Fit For Purpose Land Administration” yaklaşımının 1925 yılı sonrasında Türkiye’de de uygulandığını kaydeden ADLI, “Kırsal ve kentsel alanlarda, farklı teknik standartlar ve farklı metotlar benimsenmiş, böylelikle kadastro çalışmalarının hızla ve ekonomik olarak bitirilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, 1960’lı yılların  başında, ülkemizin ilk 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır. Bu planda, kadastro çalışmalarının hızla bitirilmesi vurgulanmışsa da belirlenen 20 yıllık sürede tamamlanamamıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen, 2000’li yılların başında, ülkenin yaklaşık dörtte üçünün ilk tesis kadastrosu ancak yapılabilmiştir. FIG Kadastro 2014 vizyonuna uygun olarak, 2000li yılların başından itibaren, özel sektör kadastro çalışmalarının teknik bileşenlerinin yapılması için sürece dahil edilmiş, böylelikle 5 yıl gibi bir sürede kalan dörtte birlik kısmın kadastrosu tamamlanabilmiştir. Bu kadar büyük çalışmanın bu kadar kısa sürede, oldukça yüksek teknik standart ile tamamlanabilmesi, beraberinde kurumsal kapasitemizin ve tapu-kadastro-harita alanında yer alan özel sektör kapasitemizin arttırılması sonucunu doğurmuştur. Bugün ise; tüm tapu ve kadastro verilerimizin binin üzerinde kuruluş ile web servisleri ile paylaşımı yapılmaktadır. Bunun ötesinde; tapu-kadastro verilerinin standartlarının artırılması ve tapu-kadastro işlemlerinin müdürlüklerimize gelmeden bilişim ortamında yapılması yolunda çalışmalar yapmaktayız” diye konuştu.

“Afganistan ile siyasi ilişkilerimiz Osmanlı Dönemine dayanmakta olup, bugüne kadar hep işbirliği ve kardeşlik içerisinde olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmanın gereklerinden biri olarak; hem kurumsal hem özel sektör kapasitemiz ile edindiğimiz tecrübeyi Afganistan İslam Cumhuriyeti Bağımsız Arazi İdaresi’ne (ARAZİ) aktarmak konusunda çalışmalar yürütmekteyiz” diye sözlerini sürdüren ADLI, “uzman personelimiz tarafından Afganistan'a iki defa çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş, Afgan uzmanlar ile uzmanlarımız Türkiye’de de aynı masa etrafında çalışmalar yürütmüşlerdir. Gelinen noktada, Afganistan’da IDPL lansmanı gerçekleştirilmiştir. Afganistan tarafının gerekli bütçe işlemlerini tamamlamasını takiben, hem kurumsal kaynaklarımız hem de özel sektörümüz ile IDPL uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ardından, Afganistan Kadastro İdaresi (ARAZI) Başkanı Jawad PEIKAR, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ARAZI kurumu arasında  yapılan işbirliği çalışmalarını anlattı.

Konuşmaların ardından, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanımız Sedat BAKICI, ‘IDPL Teknik İçeriği’ konusunda sunum yaptı.

Açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün yanı sıra, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki ADLI, Harita Genel Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Osman ALP, FIG Başkanı Dr. Chryssy A POTSIOU, Afganistan Kadastro İdaresi (ARAZI) Başkanı Jawad PEIKAR, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Orhan KASAP ile birçok yerli ve yabancı temsilci katıldı.