mlogo.png

-A A +A

Faaliyet Raporları

    

      Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tüm dünyadaki gelişmeler ve kazanımlar doğrultusunda Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması konularında yenilikleri yakından takip etmekte ve AB mevzuatına uyum noktasında gerekli çalışmaları uygulamaya koymaktadır. Bu kapsamda yıllara göre hazırlanan Teftiş Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporları düzenlenerek sunulmaktadır. Raporlara erişim açık olmakla beraber kullanımlarda kaynak verilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

     Kamuoyuna saygıyla sunulur.

 

*Raporlar *.pdf formatında düzenlenmiş olup izlenebilmesi için gerekli programların cihazınızda bulunması gerekmektedir.