-A +A

Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurusu Kabul Edilenlerin Sözlü Sınavı İlanı:

Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurusu Kabul Edilenlerin Sözlü Sınavı İlanı:

Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları kabul edilen ve sınava katılmaya hak kazananların sözlü sınavı Tapu ve Kadastro Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda, 15 Mart 2018 Perşembe günü saat: 13:30’da yapılacaktır.

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare  Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü  Maddelerinin Uygulanmasına Dair  Usul ve Esaslar’ ın 14. Maddesi gereği  İlgililere ilanen tebliğ olunur.

NOT:

1- İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 üncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.