-A +A

ERP

 

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

ERP Yetkisinin alınması için EBYS üzerinden yazı yazılması zorunludur. Telefon ile, spectra çağrısı ile ya da e-posta ile yetki verilememektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

tarafından verilen ERP yetkileri :

* OF0015    Döner Sermaye Arazi Bilgileri
* OF0524    Döner Sermaye Kadastro Bilgileri

* OF0121    Lojman Bilgileri
* OF0145    Lojman Kira Bilgileri
* OF0122    Personel Lojman Puan Bilgileri
* OF0125    Lojman Tahsis Bilgileri

* OF0254    Döner Sermaye Fazla Mesai Bilgileri (Kullanım Kılavuzları için tıklayınız)

* OF0270    Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri
* OF0271    Hukuk Müşavirliği Mahkeme Bilgileri

* OF0368    Kullanıcı Özlük Bilgileri

* OF0222    Bilgi Edinme Başvuru Bilgileri
* OF0375    Bilgi Edinme Başvuru Cevaplama (Sunuma buradan ulaşabilirsiniz)

* OF0255    Banka Şube Birim Hesap İlişkileri Ekranı
* OF0050    Banka Şube Bilgileri

* Personel işlemleri ile ilgili olmayan diğer yetkiler.

İletişim Adresi : ybs@tkgm.gov.tr

 

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Tarafından verilen ERP yetkileri ve hizmetler:

* Bölge Müdürlüğü yöneticilerine Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerin personel yetkisi)

* Kadastro Müdürlerine personelini görme yetkisi,

* Terfi yetkileri

              - OF0514 Terfi Eden Personel Listesi,

              - OF0515 Terfi Eden Personel Listesi Emekli Müktesep,

              - OF0540 Teskiye Terfi Bilgileri

              - OF0544 1 Derece Verilen Personel

 * OF0077 Personel İzin Bilgileri Bilgileri

 * Personel işlemleri ile ilgili diğer ERP yetkileri

 * Personelin özlük bilgilerini güncellenme hizmeti

Bu tür yetkiler için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurulmalıdır.

(İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı faks no: 0-312-413-65-02)

Not: E-posta Kullanma Yetkisi, Şifre, TAKBİS TM Fonksiyonları Yetkisi, Mernis Yetkisi, BM Fonksiyonları, Taşınmaz Sorgulama, İşlem Sorgulama vb. yetkileri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. Bu yetkiler için ilgili birime başvurunuz. (Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı faks no: 0-312-413-63-34)

ERP Kurulumu ve Teknik Sorunlar İçin Spectraya Çağrı Bırakınız.

Bilgi Teknolojileri Teknik Destek İletişim Numaraları için tıklayınız.