-A A +A

ERİTRE DEVLETİ

2644 sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği alınmış olan 25.06.2012 tarihli ve 2012/3504 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan Vatandaşları ülkemizden taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmesine izin verilen ülkeler arasına 18 Eylül 2019 tarihinde alınan 1559 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Eritre Devletinin 184. ülke olarak eklenmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda  yabancı uyruklu gerçek kişiler için ilgili mevzuat gereği aranılan şartlar dâhilinde olmak üzere 18.09.2019 tarihi itibari ile Eritre Devleti vatandaşlarının ülkemizden taşınmaz ve sınırlı  ayni  hak  edinimleri  mümkün  bulunmaktadır.