mlogo.png

-A A +A

Eğitim Ders Notları

20 Ekim-18 Kasım 2014 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde Kamu İhale Mevzuatı, 5018 sayılı K.M.Y.K.K Taşınır Mal Yönetmeliği, Bütçe ve Muhasebe, Vergi Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Devlet Personel Mevzuatı ile ilgili eğitim ders notlarına Menü/Eğitim Ders Notları içerisinden ulaşabilirisiniz.