-A A +A

EĞİTİM

Pazartesi, 13 Temmuz, 2020

     3402 Sayılı Kanun Geçici 8 nci Maddesine göre ''Tescil Harici Alanlarda Yapılacak ihaleli Kadastro Çalışmaları'' ile ilgili Kadastro Dairesi Başkanlığımız birim amirlerimiz Kemalettin TOKER, Ahmet ÖĞÜT, Özgen Sadu ÇAĞLAR ve Asım İŞLER ile Kadastro Müdürlüğü personelimizin katılımıyla soru-cevap şeklinde bir eğitim düzenlenmiştir. Akabinde, Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde ihale guruplarının teknik yönden değerlendirilmesi toplantısı yapılmıştır.