mlogo.png

-A A +A

EBYS EĞİTİMİ VERİLDİ

Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki personele yönelik Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) standart kullanıcı eğitimi çalışmaları başlamış olup, Erzurum İline bağlı Tapu Müdürlüklerinden birer personele 17-18 Mart 2014 tarihlerinde Bölge Müdürlüğünde EBYS eğitimi verilmiştir. 

Diğer illerdeki personele yönelik eğitim il merkezlerindeki Tapu Müdürlüklerinde verilecektir.