-A A +A

E-Terkin Yetkilileri (Yapı Kredi)

Salı, 7 Ocak, 2020

Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin 'Elektronik İpotek Terkin' işlemlerinde yetkilendirilen personeline ilişkin detaylı bilgiler 06.01.2020 tarih ve 50995 sayılı yazımız ile tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş olup, bu doğrultuda işlemlere yön verilmesi ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Müdürlüklerine bildiriminin sağlanması hususunda,

Gereğini rica ederim.