-A A +A

E-Terkin Yetkilileri (T.Finans Katılım)

Perşembe, 9 Ocak, 2020

T.Finansk Katılım Bankası A.Ş.'nin 'Elektronik İpotek Terkin' işlemlerinde yetkilendirilen personeline ilişkin detaylı bilgiler 08.01.2020 tarih ve 77592 sayılı yazımız ile tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş olup, bu doğrultuda işlemlere yön verilmesi ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Müdürlüklerine bildiriminin sağlanması hususunda,

Gereğini rica ederim.