-A A +A

E-Terkin Yetkilileri (OYAK)

Çarşamba, 15 Ocak, 2020

OYAK Genel Müdürlüğü'nün 'Elektronik İpotek Terkin' işlemlerinde yetkilendirilen personeline ilişkin detaylı bilgiler 14.01.2020 tarih ve 162862 sayılı yazımız ile tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş olup, bu doğrultuda işlemlere yön verilmesi ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Müdürlüklerine bildiriminin sağlanması hususunda,

Gereğini rica ederim.