-A A +A

E-İpotek Tesis Yetkilileri (Halkbank)

Pazartesi, 20 Nisan, 2020

Halk Bankası AŞ'nin 'Elektronik İpotek Tesis' işlemlerinde yetkilendirilen personeline ilişkin detaylı bilgiler 15.04.2020-1122797 sayılı yazımız ile tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş olup, bu doğrultuda işlemlere yön verilmesi ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Müdürlüklerine bildiriminin sağlanması hususunda,

Gereğini rica ederim.