mlogo.png

-A A +A

e-Haciz uygulamasına yakında çok yakında başlanacak.

      Tapu müdürlüklerinde istihdam edilen insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin hızlı ve güvenli gerçekleştirilerek vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurumumuzun kuruluş yıldönümü olan 21.05.2015 tarihinden itibaren icra-i haciz, kamu haczi, ihtiyati haciz şerhlerinin tapu kütüğüne işlenmeden salt elektronik ortamda tutulması uygulamasına başlanacaktır.

         E-HACİZ UYGULAMASI İLE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI SAĞLANACAKTIR.

      Uygulama ile tapu müdürlüklerinin iş hacminde önemli oranda azalma olacak, iş hacminde meydana gelecek azalma vatandaş memnuniyetine olumlu bir şekilde yansıyacaktır.Türkiye genelinde 2014 yılında toplam tapu işlemleri adedi 7.184.361 olup, bunların 2.457.465 adedi haciz işlemleridir. 2014 yılında yapılan haciz işlemlerinin tüm tapu işlemlerine oranının %34olduğu görülmektedir. Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planının beşinci stratejik hedefi "Bilgi teknolojileri ile kaliteli ve hızlı hizmet sunumuna yönelik sürekliliğin sağlanması" ve aynı bağlığın performans hedefi "Elektronik ortamda kaliteli ve hızlı hizmet sunmak" şeklinde belirlenmiş olup aynı stratejik planda "TAKBİS üzerinden yapılan işlemler fiziki olarak tapu kütüklerine tescil edilmektedir. Tapu işlemlerinin elektronik ortamda sunulmasının yanı sıra, taşınmaz ile ilgili her işlem talebinde tapu kütüğü ve TAKBİS verilerinin kontrol edilerek, işlem hacmi düşük müdürlüklerimizde ise iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde gerekli kontrollerin yapılarak TAKBİS-tapu kütüğü standardizasyonunun sağlanmasıyla fiziki tescil kaldırılabilecektir." ifadelerine yer verilmiştir.

İlgili Genelgeye ulaşmak için pdf uzantılı resim üzerine tıklayınız...