-A A +A

DÜNYA BANKASI HEYETİNDEN ZİYARET

Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa Aslan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP-EF) Proje Sorumlusu Şube Müdürü Özgen Sadu Çağlar ile Dünya Bankası heyetinden ekip lideri Anna Gorsi, Dünya Bankası Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarından Richard Grover, Arazi Yönetim Uzmanı Keith Bell, Bilişim Uzmanı Zdravko Galic, Kentsel Kalkınma Uzmanı Ahmet Kindap ve İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Süha Satana Kırşehir Kadastro ve Tapu Müdürlüklerini ziyaret etmiş, ayrıca çalışmaları devam eden SAY/KHR-MRK sözleşme referans numaralı sayısallaştırma şantiyesinde yerinde incelemelerde bulunmuşlardır.