-A A +A

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

         23.02.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Toplantı ve Konferans Salonunda 2 Oturumlu bir Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bölge Müdürümüz Sayın Turan GÜLTEN, Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Cafer KARGIN, Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Soner Süleyman GÜRLEK , Bölge Müdürlüğümüzün Tüm Şube Müdürleri ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm Tapu ve Kadastro Müdürleri katılmıştır. Toplantının ilk Oturumu Saygı Duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ve Bölge Müdürümüz Sayın Turan GÜLTEN' in açılış konuşması ile başlamıştır. Akabinde Bölge Müdürlüğümüz Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğümüzde görevli Bilgisayar İşletmeni İlker Seyfettin DOĞAN' ın , ''Kurumsal Risk Yönetimi İle İlgili Farkındalık Oluşması Amacıyla Bilgilendirme'' konulu sunumuyla devam etmiştir.

        Öğleden sonra toplantının 2. oturumuna geçilmiş, bu oturumda da 24.04.2017 tarih 2017/3 (1774) Sayılı Arşiv Genelgesinin uygulanmasına yönelik görüş alışverişi yapılmıştır. Ve yine Bölge Müdürlüğümüzün tüm Şube Müdürleri, sorumlu oldukları şubelerin faaliyetleri konusunda , müdürlüklerde dikkat edilmesi ve uygulanması gerekenleri, konu başlıkları altında dile getirmişler ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik soru-cevap yöntemiyle mütalaa da bulunmuşlardır. Toplantının sonunda Bölge Müdürümüz Sayın Turan GÜLTEN, tüm katılımcılara teşekkür etmiş, çalışmalarında kolaylıklar dilemiştir.