-A A +A

Değerlendirme Toplantısı

2018 yılındaki başarılı performansından dolayı personelin tebrik edildiği, 2019 yılının da hayırlı geçmesi adına temennilerin iletildiği toplantı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü personelinin ortak katılımı ile kahvaltılı olarak gerçekleştirilmiştir.