Davacının Teşvik İkramiyesi İçin Açtığı Davanın İdare Mahkemesinin Red Kararına İtirazına Bölge İdare Mahkemesinden de Red Kararı. | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü