Davacı Tarafından Geçici Görevin İptali İstemi İle Açılan Davada İdarenin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Kararı | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü