mlogo.png

-A A +A

Cevaplı Raporlar ('13)

Cevaplı Raporlar

EkBoyut
Dosya 2981-3290 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi Uygulaması27.6 KB
Dosya 3194 Sayılı İmar Kanunun 33. Maddesi Gereği Yapılacak Şerhlerden Harç Tahsil Edilmez26.13 KB
Dosya 6183 Sayılı Kanuna Göre Konulacak Haciz ve İhtiyati Hacizler25.73 KB
Microsoft Office document icon Akdin Daire Dışında Alınması49 KB
Microsoft Office document icon Belediye Taşınmazlarının Satışı49 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)50 KB
Dosya Davalı da Mahkeme Kararının İnfazını İsteyebilir25.92 KB
Dosya Derneklerin Yetki Belgesi Hakkında25.84 KB
Microsoft Office document icon Elbirliği Halinde Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Harç Oranı48.5 KB
Dosya Kamulaştırma İşleminin Vasi Tarafından Yapılması26.59 KB
Microsoft Office document icon Kira Şerhi Tesisi, Rekabet Kurumu’na Bilgi Verilmesine Gerek Olmadığı Hk48 KB
Dosya Köy Tüzel Kişiliği lehine yapılan Şartsız Bağışı Muhtar Tek başına Kabul Edebilir25.39 KB
Microsoft Office document icon Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi50 KB
Dosya Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi26.2 KB
Microsoft Office document icon Mirasın Taksiminde Harç Oranı50 KB
Microsoft Office document icon Nüfus Cüzdan Fotokopilerinin Alınmaması46.5 KB
Dosya Noterde Düzenlenmiş ÖKBA’ da Tescil Yetkisi27.12 KB
Dosya Resmi Senedin Her Sayfasının İmzalanması Hk11.05 KB
Microsoft Office document icon Resmi Senetlerin Arşivlenmesi49 KB
Dosya Resmi Senette Paylı Satış11.63 KB
Dosya Sağlık Raporu11.54 KB
Dosya Sınırlı Sorumlu Yapı Kooperatifleri Adına Kayıtlı Parseli Bağımsız Bölümlere Ortak Yer Olarak tescil Ettirebilir26.43 KB
Microsoft Office document icon Şirketlerin Ünvan Değişikliği İşlemine İlişkin Harç Uygulaması50.5 KB
Microsoft Office document icon Tapu Kütüğünde Bulunan ‘Satış Bedeli’ Sütunu Hk46 KB
Microsoft Office document icon Tescil İstem Belgesine Fotoğraf Yapıştırılması45.5 KB
Dosya Trampa İşleminde Tapu Harcı12.44 KB
Microsoft Office document icon Vesayet Tedbir Şerhi50.5 KB
Dosya Yoldan İhdaslarda Hazine Adına Tescil18.05 KB