mlogo.png

-A A +A

Cevaplı Raporlar (A-İ)

Cevaplı Raporlar (A-İ)

EkBoyut
Microsoft Office document icon 2.Derece İpoteğin 1.Dereceye Yükselmesinde İlgililere Tebliği48 KB
Microsoft Office document icon 2/B Belirtmesi35.5 KB
Microsoft Office document icon 31/B Şerhinin Devir,Ferağ veya Temlike Engel Olması42.5 KB
Microsoft Office document icon 31/B Şerhinin Tescili35 KB
Microsoft Office document icon 42.Mad. Belirtmesi ve Terkini Hk40.5 KB
Microsoft Office document icon 150/c Şerhi Bulunan Taşınmaza İhale Tarihinden Sonra İşlenen Şerhlerin Durumu37.5 KB
Microsoft Office document icon 150/C Şerhi Tesisi34.5 KB
Microsoft Office document icon 1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme Terkini 46.5 KB
Microsoft Office document icon 2942 S.Y. 7.md. Gereği Belirtmenin Resen Terkini37.5 KB
Microsoft Office document icon 2942 S.Y.7.md Belirtmesinin Terkin Şekli34 KB
Microsoft Office document icon 3083 Sayılı ve 1617 Sayılı Kanuna göre şerh27 KB
Microsoft Office document icon 3402 S.Y. 22/a md.Belirtmesi Olan Taşınmazın Satışı34.5 KB
Microsoft Office document icon 4070 S.Y Gereği Satış 33.5 KB
Microsoft Office document icon 4070 S.Y Gereği Satış 38.5 KB
Microsoft Office document icon 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtmenin Tesisi 40 KB
Microsoft Office document icon 4706 S.Y. Göre Satışta Döner Sermaye31 KB
Microsoft Office document icon 4706 S.Y.Kapsamında Hazine Mallarının Satışında Harç ve Döner Sermaye46.5 KB
Microsoft Office document icon 5203 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kişilerde Aranacak Belgeler48 KB
Microsoft Office document icon 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/d.Maddesi Kapsamında Tahsis 43.5 KB
Microsoft Office document icon 5393 Sayılı Kanunun 4.Maddesi Kapsamında Yapılan Tescilin İptali 53.5 KB
Microsoft Office document icon 5737 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine.Belediye.Özel İdare ve Köy Tüzel Kişiliğine Geçen Taşınmaz Malların Devri49 KB
Microsoft Office document icon 6001 Sayılı Kanun Gereği Tescil44 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhi Talebi47.5 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhinde Diğer Eşe Duyuru Yapılması29.5 KB
Microsoft Office document icon Aile Konutu Şerhinde Diğer Eşe Duyuruda Bulunulması 28.5 KB
Microsoft Office document icon Akitli ve Akitsiz İşlemlerde Yetkilendirme46 KB
Microsoft Office document icon Alacağın Temliki31 KB
Microsoft Office document icon Alacağın Temliki38.5 KB
Microsoft Office document icon Alacağın Temlikinde Damga Vergisi34 KB
Microsoft Office document icon Alım Hakkının Terkini 40.5 KB
Microsoft Office document icon Anıt Ağacın Korunması Gerekli Kültür veya Tabiat Varlığı Belirtmesinin Tescili47.5 KB
Microsoft Office document icon Arsa Paylarının Bağımsız Bölümün Değeri İle Orantılı Olması48.5 KB
Microsoft Office document icon Aynı Yıl İçinde Verilen Beyan Değerlerindeki Farklılıklar 41.5 KB
Microsoft Office document icon Aynı Yıla Ait İki Farklı Emlak Rayiç Değer34 KB
Microsoft Office document icon Aziller Sicilinin Tutulması34 KB
Microsoft Office document icon Bağışlananın Bağışlayandan Önce Vefatında İzlenecek Yol41 KB
Microsoft Office document icon Bağış Şartının Resmi Senete Yazılması41.5 KB
Microsoft Office document icon Bağış Şartının Resmi Senete Yazılması46.5 KB
Microsoft Office document icon Bağış İşleminin Veraset ve İntikal Vergisi İlişiği Yönünden Maliyeye Bildirilmesi46 KB
Microsoft Office document icon Bağış Resmi Senedinde Bedel45.5 KB
Microsoft Office document icon Bakım Alacaklısının İrade Beyanının Tam Olarak Yazlması40.5 KB
Microsoft Office document icon Başka İdarelerden Kaynaklı Hatanın Tashihi İşleminde Harç 46 KB
Microsoft Office document icon Başvuru Fişinde Gecikme Nedeninin Belirtilmesi37 KB
Microsoft Office document icon Başvuru İstem Belgesinin Malik Tarafndan İmzalanması42 KB
Microsoft Office document icon Başvuru İstem Belgesinde Tüm Sütunların Doldurulması 32 KB
Microsoft Office document icon Başvuru İstem Belgesine Gecikme Nedeninin Yazılması29 KB
Microsoft Office document icon Başvuru İstem Belgesine Gecikme Nedeninin Yazılması46.5 KB
Microsoft Office document icon Başvuru İstem Belgesinin İmzalanması28.5 KB
Microsoft Office document icon Bedelsiz Devir İşlemi43.5 KB
Microsoft Office document icon Belediye Emlak Rayiç Değeri34.5 KB
Microsoft Office document icon Belediye Emlak Rayiç Değeri37.5 KB
Microsoft Office document icon Belediye Mallarının Satışı 29.5 KB
Microsoft Office document icon Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Taşınmaz Mallarda İlgili Satış32.5 KB
Microsoft Office document icon Belediyenin Bağış Yapma Yetkisinin Olmaması52 KB
Microsoft Office document icon Belediyenin Taşınmazının Satışında Belediye Meclis Kararının Aranması31.5 KB
Microsoft Office document icon Belge Asıllarının Alınması28 KB
Microsoft Office document icon Belgelerin Saklanması37 KB
Microsoft Office document icon Beyan Terkini39.5 KB
Microsoft Office document icon Bilgi Formlarının Arşivlenmesi37.5 KB
Microsoft Office document icon Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri45 KB
Microsoft Office document icon Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal İşlemi ve Veraset Vergi İlişiği40 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Satış37 KB
Microsoft Office document icon Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Satış42.5 KB
Microsoft Office document icon Borç Miktarının Artırılması45.5 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satış33.5 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satışta İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Gelen Takyidatların Durumu58 KB
Microsoft Office document icon Cebri Satışta Takyidatların Terkini 46 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliği Harcı32.5 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliği ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 40.5 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliğinde Kullanılacak Yapı Kullanma İzin Belgesinin Standartları31.5 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliğinde Muvafakat Aranması 33 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliğinde Tescil İstem Belgesi28.5 KB
Microsoft Office document icon Cins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak Harç30 KB
Microsoft Office document icon Çok Eski Fotoğrafsız Kimliklerin Kullanılması ve Tanık Bulundurulması43 KB
Microsoft Office document icon Daimi İrtifak Hakkında Düzenlenen Resmi Senette Şartın Belirtilmemesi44.5 KB
Microsoft Office document icon Damga Vergisi ve Harç Tahsil Edilmeden Tesis Edilen İpotek Terkini44 KB
Microsoft Office document icon Dask Poliçesinin Alınmaması38.5 KB
Microsoft Office document icon Davalı Olup Kadastro Mahkemesine İntikal Etmiş Bulunan Taşınmaz Malların Beyanlar Hanesine Yapılacak Belirtme45.5 KB
Microsoft Office document icon Derneğin Bağış İşleminde Yetki50 KB
Microsoft Office document icon Derneklere Çıplak Mülkiyet Bağışı34 KB
Microsoft Office document icon Döner Sermaye Harcı36 KB
Microsoft Office document icon Döner Sermaye Ücretinin Alınma Zamanı44.5 KB
Microsoft Office document icon Döner Sermaye ve Harç Tahakkuk Belgelerinin Dosyada Saklanması47 KB
Microsoft Office document icon Doğrudan Gelir Desteği İçin Verilen Tapu Kayıtları43 KB
Microsoft Office document icon DSİ 'nin Kamulaştırma İşleminde Döner Sermaye Ücreti49.5 KB
Microsoft Office document icon Düzeltme İşlemine Esas Belgeler34 KB
Microsoft Office document icon Düzeltmeler Sicilinin Onanması35.5 KB
Microsoft Office document icon Ek Sayfa Açılması38 KB
Microsoft Office document icon Ek Sayfa Açılması46.5 KB
Microsoft Office document icon Eksik Alınan Döner Sermaye Ücreti38 KB
Microsoft Office document icon Eksik Belge İle Havalenin Yapılması 37.5 KB
Microsoft Office document icon Eksik Harç30 KB
Microsoft Office document icon Eksik Tescil Edilen Kamu Haczi32 KB
Microsoft Office document icon Emlak Rayiç Bedeli28.5 KB
Microsoft Office document icon Emlakçıların İş Takibi47.5 KB
Microsoft Office document icon Encümen Kararlarının Nitelikleri47.5 KB
Microsoft Office document icon EPDK(Elektrik Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Lehine Kamulaştırma48 KB
Microsoft Office document icon Evlenme ve Boşanma Nedeniyle Soy Adı Değişikliği32.5 KB
Microsoft Office document icon Evrak ve Belgelerin Dosyalama ve Arşivlenme Usulleri36.5 KB
Microsoft Office document icon Faiz Oranının Düzeltilmesi34 KB
Microsoft Office document icon Faiz Oranı Süresinin Belirtilmesi40 KB
Microsoft Office document icon Faiz Oranının Tescili36.5 KB
Microsoft Office document icon Faizin Değişken Olduğunun Düşünceler Sütununda Belirtilmesi35 KB
Microsoft Office document icon Farklı Parsellerde Farklı Satıcıların Aynı Alıcıya Satışı42.5 KB
Microsoft Office document icon Fek Yazısı35.5 KB
Microsoft Office document icon Fek Yazısına Aykırı Terkin34 KB
Microsoft Office document icon Fotokopi İle İşlem Yapılmaması31.5 KB
Microsoft Office document icon Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi37.5 KB
Microsoft Office document icon Geçici Yapıların Belirtilmesi Tescili 29 KB
Microsoft Office document icon Geçit Hakkı Tesisi44 KB
Microsoft Office document icon Geçit Hakkında Süre46 KB
Microsoft Office document icon Geçit Hakkının Tescili35 KB
Microsoft Office document icon Geçit Hakkının Tescili44 KB
Microsoft Office document icon Haciz İşlemlerinde Elden Takip Yetkisi50.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Miktarının Belirtilmesi37 KB
Microsoft Office document icon Haciz Müzekkerelerinde Borçlu Bilgilerinin Bulunması41.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Müzekkerelerinin Teslim Alınması41 KB
Microsoft Office document icon Haciz Reddi36 KB
Microsoft Office document icon Haciz Reddi38.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Reddi38 KB
Microsoft Office document icon Haciz Reddi39.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Terkin Şekli35.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Terkini ve İcra Müdürlüğünün Talebi34 KB
Microsoft Office document icon Haciz Tescili Hissede Belirtme 34.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Yenilemesi29.5 KB
Microsoft Office document icon Haciz Yenilenmesinin Tescili44 KB
Microsoft Office document icon Hacizde Miktar Ve Alındığı Zaman41.5 KB
Microsoft Office document icon Hacizli Hisselerin Hacizli olmayan Hisselerle Tevhit Edilmemesi46 KB
Microsoft Office document icon Hak Sahibi ve Rehin Alacaklılarının Muvafakatlarının Alınması 30.5 KB
Microsoft Office document icon Hakkın Tesisine Yönelik Yetkinin Terkin Yetkisi Sayılması35 KB
Microsoft Office document icon Harç Mükellefiyeti39.5 KB
Microsoft Office document icon Hatalı Cins Değişikliğinin Düzeltilmesi44 KB
Microsoft Office document icon Hazine Adına kayıtlı Taşınmazın Tevhidinde Encümen Kararının Alınması37.5 KB
Microsoft Office document icon Hazine Adına Yapılan Tesciller41.5 KB
Microsoft Office document icon Hibe İlişiğinin Kesilmesi36 KB
Microsoft Office document icon Hisse Hatası30 KB
Microsoft Office document icon Hisse Tevhidi Yapılmaması Gereken Durumlar36 KB
Microsoft Office document icon Hisseli Olmayan Tarım Arazisinde İcrai Haciz Tesisi45 KB
Microsoft Office document icon Hisseli Satışta Taşınmazın Hangi Sınıfa Girdiğinin Tarım Müdürlüğünden Sorulması49.5 KB
Microsoft Office document icon Hisseli Tarım Arazisine İcrai Haciz Tesisi36.5 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Elbirliği Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi49.5 KB
Microsoft Office document icon Hükmen İfraz İşleminde Tebligatta Bulunulması32.5 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Kamulaştırma İşleminde Döner Sermaye Ücreti ve Hisse Tevhidi51 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Muhdesat Tescili37.5 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Tapu İptali ve Hazine Adına Tescil46.5 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Terkin32 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Tescil34 KB
Microsoft Office document icon Hükmen Tescil38.5 KB
Microsoft Office document icon İcrai Haciz Terkini27 KB
Microsoft Office document icon İcrai Haciz Terkinlerinde İmza ve Mühür 40.5 KB
Microsoft Office document icon İcrai Haciz Terkinlerinde Plastik Mühür 44.5 KB
Microsoft Office document icon İcrai Haciz Tesisi27.5 KB
Microsoft Office document icon İcrai Hacizlerde Farklı Dosya Numaraları İle Gönderilen Hacizler İçin Ayrı Ayrı Haciz Şerhi İşlenmesi37 KB
Microsoft Office document icon İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi47 KB
Microsoft Office document icon İdaremizden Kaynaklanan İsim Tashihi45 KB
Microsoft Office document icon İfraz İşleminde Hatalı Tescil30.5 KB
Microsoft Office document icon İfraz İşlemi Sonrasında Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Haciz Şerhi36.5 KB
Microsoft Office document icon İfraz İşleminde Talep39.5 KB
Microsoft Office document icon İfraz İşleminde Tescil 29 KB
Microsoft Office document icon İfraz İşleminde Tescil İstem Belgesinde ki Hatanın Düzeltilmesi40 KB
Microsoft Office document icon İfraz Sonrası Oluşan Parsellerin Mahallesi Dışında Başka Mahalle Kütük Sayfasına Tescilinin Yapılması44 KB
Microsoft Office document icon İfrazen Taksim İşleminde Tahsil Edilecek Harç35 KB
Microsoft Office document icon İlgililere Bilgi Verilme Zorunluluğu34.5 KB
Microsoft Office document icon İhdas 35 KB
Microsoft Office document icon İhdas 49.5 KB
Microsoft Office document icon İhdas ve Harç 38.5 KB
Microsoft Office document icon İhtiyati Hacizde Mahkeme Kararı32.5 KB
Microsoft Office document icon İhtiyati Tedbir Şerhinin Tescili 29 KB
Microsoft Office document icon İhtiyati Tedbir Şerhinin Tescili 48.5 KB
Microsoft Office document icon İİK.28. md. Uygulaması46 KB
Microsoft Office document icon İmar Kanununun 15 ve 16 md. Göre Yapılan Satışlar30.5 KB
Microsoft Office document icon İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış37.5 KB
Microsoft Office document icon İmar Tescili 46.5 KB
Microsoft Office document icon İmar Uygulamaları İle İştirak Halinde Mülkiyetin Çözülmesi 43.5 KB
Microsoft Office document icon İmza Sirküleri31.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Halinde Terkin Harcı39.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Halinde Terkin ve Veraset Vergi İlişiği42.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Halinde Terkinin Bildirimi27 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Süre Kısaltmasında Rekabet Kurumuna Tebliğ46.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Süresinin Kısaltılması İşleminde Harç Oranı49 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Tescili46 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Tesisinde Harç 42 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Tesisinde Harç 50.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkı Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyet Satışının Tescili35 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkında Sürenin Kütük Üzerinde Gösterilmesi37.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkından Feragat İşleminde Vekaletnamenin Süresi32 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkının Devrinde Resmi Senetin Hatalı Olması53 KB
Microsoft Office document icon İntifa Hakkının Süre Kısaltmasında Vekalette Yetki48.5 KB
Microsoft Office document icon İntifa Süresinin Kısaltılmasında Alınması Gereken Harç 37.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal Edecek Taşınmaz Üzerine Haciz Tesisi43 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminde Hisselerin Hesaplanması32.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşlemi Sırasında Hisse Tevhidi ve Kimlik Tespiti47 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminde Varis ve Vekillerin İsminin Mükerrer Yazılması 44.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminde Veraset İlişiğinin Aranması51.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal İşleminden Sonra Satış İşleminde Veraset ve İntikal Vergisi İlişik Kesme Belgesi32.5 KB
Microsoft Office document icon İntikal Satış İşleminde Döner Sermaye43 KB
Microsoft Office document icon İntikal Satış İşleminde Toplulaştırma Alanı Olduğunun İlgililere Bildirilmesi42.5 KB
Microsoft Office document icon İntikalde Veraset İlişiği30.5 KB
Microsoft Office document icon İntikalde Veraset İlişiği41 KB
Microsoft Office document icon İntikalin Tescili Yapıldıktan Sonra İştirakin Çözülmesi 31 KB
Microsoft Office document icon İntikal-Satış İşleminde Tescil41.5 KB
Microsoft Office document icon İpoteğin Faizinin Değişken Olduğunun Yazılması30 KB
Microsoft Office document icon İpoteğin İlk Sayfaya Tescil Edilmesi34 KB
Microsoft Office document icon İpoteğin Terkininde Gerekli Belgeler45.5 KB
Microsoft Office document icon İpoteğin Unsurlarının Resmi Senette veya Sözleşmede Yer Alması41 KB
Microsoft Office document icon İpotek Kredi Sözleşmesi38.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Kurulacak Gayrimenkul Borçlunun Kendi Malı Olmadığı Taktirde İstenilen İpotek İşlemi Hakkında51.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Lehtarının Yanlış Tescili36.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek İşleminde 5035 sayılı Kanuna Göre Muafiyet49 KB
Microsoft Office document icon İpotek İşleminde Kredi İpotek Taahhütnamesinin Onaylanması29 KB
Microsoft Office document icon İpotek İşleminde Vekaletnamede Yetki35.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Miktarı47.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Miktarında Değişiklikte Döner Sermaye Ücreti43 KB
Microsoft Office document icon İpotek Miktarının Düzeltilmesi36.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Miktarının Para Cinsi34 KB
Microsoft Office document icon İpotek Resmi Senetlerinde Şubelerin Bağlı Oldukları Tüzel Kişilerin Ticaret Sicil Numarasının Aranması 41.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Sözleşmesi İmzalanırken Tanık Bulundurulması41.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Sözleşmesinde Muhdesatın Belirtilmemesi45.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Terkini 28 KB
Microsoft Office document icon İpotek Terkinin Şekli31.5 KB
Microsoft Office document icon İpotek Terkinde Vekaletnamenin İçeriği 33.5 KB