mlogo.png

-A A +A

Çalışan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (ÇALIŞAN)

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele dair istatistiki bilgiler (01.07.2019 tarihi itibariyle) aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır.

1. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre cinsiyet dağılımı aşağıdaki gibidir. Bünyemizde çalışan toplam personel 19531 olup bu rakamın %70’ini erkek personel oluşturmaktadır. Ayrıca en fazla personel de tapu müdürlüklerinde (11799 personel) istihdam etmektedir.

 

2. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre eğitim durumu dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu dağılımda görüldüğü gibi çalışan personelimizin %44’ ünü lisans mezunları oluşturmaktadır.

 

3. Personelin Yaşa Göre Dağılımı

   TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre yaş aralığı dağılımı aşağıdaki gibidir. Tabloda da görüldüğü gibi kadromuzun çoğunu genç personel oluşturmaktadır. 15-45 yaş aralığında toplam 13006 personel bulunmaktadır. Yani %67’ lik bir oranla Kurumumuz kadroları genç personele bırakılmıştır. Kurumumuz genel olarak genç ve aktif personelle çalışmaktadır.

 

4. Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre istihdam şekli aşağıdaki gibidir. Toplam çalışan personel 19531 olup bunun 15054’ü (%77) kadrolu memurlara, 11’i (%0,06) kadro karşılığı sözleşmeli personele, 1921’i (%10) sözleşmeli personele, 1152’i (%6) Döner Ser. Sürekli İşçi (696 s. KHK)'ye,1152'si (%6) işçilere verilmiştir.

 

(01.07.2019 tarihinde güncellenmiştir.)