mlogo.png

BÖLGE VE KADASTRO MÜDÜRLERİ ANTALYA’DA BULUŞTU

Salı, 10 Mart, 2020

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürleri Değerlendirme Toplantısı ve Kadastro Müdürlükleri Eğitimi Antalya’da gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarıyla başlayan ve 3 gün süren programın ilk gününde katılımcılara "Liderlik ve Yönetim, Yatırım Takip Sistemi, Devam Eden Güncelleme/Sayısallaştırma Çalışmalarında Mevcut Durum Analizi ve Öneriler" konularında eğitimler verildi, bilgilendirme sunumları yapıldı.

İkinci gün, Kadastro Çalışmaları ve 1007. Madde, İnsan Hakları ve Mülkiyet, 2019/13Sayılı Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı Kontrolü Genelgesi, yine 2019/13 Sayılı Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi ve Üçüncü gün de Lidar Uygulamaları (Arazi Alımı, Büro Çalışmaları, Kıymetlendirme), Kadastral Detay Üretiminde Fotogrametrik Yöntem, Tusaga Aktif Uygulamaları, Megsis Uygulamaları konularında eğitimler verildi.

Program çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi ile Bölge Müdürleri buluşma fırsatı yakaladı. Bu toplantılarda da 2019 yılı çalışmaları masaya yatırıldı, 2020 yılı hedefleri konuşuldu.

Program sonunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Taşınmaz Değerleme çalışmalarında göstermiş oldukları özveriden dolayı Özkan Eser, Fatih Çağatay Kaplan’a ve Suriye’deki kadastro çalışmalarından dolayı Hasan Ataoğlu ve Murat Kartal’a teşekkür belgesi verdi.