mlogo.png

-A A +A

Biz Kimiz

    Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü, hizmet verilen vatandaş ve kuruluşların memnuniyetini ön plana çıkaran anlayış ile hizmette kalite ve süreklilik sağlamayı amaçlayan, her türlü kaynağın etkili ve verimli bir şekilde kullanımı için gerekli tedbirleri alan ve bu amaçla kurumlar arası işbirliğini hedefleyen,  hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu anlamda yapılacak bütün hizmetlerde yasal mevzuata, ulusal ve uluslar arası standartlara uyan bir  kurumdur.

    Tapu ve kadastro hizmetlerinin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için, Türkiye'nin coğrafi durumu, ulaşım imkânı ve idari taksimatı dikkate alınarak, altı ili kapsayacak şekilde, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bir kurumdur.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 6083 sayılı Taşra Teşkilatı Kanununa göre yapılanan, Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğüdür. Yakutiye ilçesinde kendi binasında vatandaşa hizmet veren bir kamu kuruluşudur.