mlogo.png

-A A +A

Birimlerimiz

  ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİMİZ:

  1) Yurt İçi Kayıt ve Transkripsiyon Birimi

  2) Yurt Dışı Kayıt ve Araştırma Hizmetleri Birimi

  3) İdari ve Mali İşler Birimi

  4) Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Birimi

  5) Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi

   

  YURT İÇİ KAYIT VE TRANSKRİPSİYON BİRİMİ

  adnan_torun.jpg

                                                                 Adnan TORUN

                                                    Birim Sorumlusu / Şube Müdürü

                                                             Tel: 0312 551 22 99

  Yurt içi Kayıt ve Transkripsiyon Biriminin görevleri şunlardır:
  a) Merkez, taşra ve yurt dışı birimleri, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce istenilen yurt içi eski yazılı (Osmanlıca) tapu kayıtlarını tespit edip transkripsiyonunu yapmak, çıkarılan kayıt örneğini ilgililerine göndermek veya gerektiğinde yazışmalarını yapmak.
  b) Zabıt Kayıt Defterleri ile 2. nüsha tapu senetlerinden tespit edilen yeni yazılı tapu kayıtlarının örneğini çıkartmak/çıkarttırmak ve yazışmalarını yapmak.
  c) Mahkemelerden veya Genel Müdürlük birimlerinden ikinci nüsha tapu kütükleri ve ikinci nüsha tapu senetleri için talep geldiğinde kayıt örneği çıkartmak ve yazışmalarını yapmak.
  ç) Gereği halinde hâsılat kayıtlarının örneğini çıkartmak/çıkarttırmak ve yazışmalarını yapmak.
  d) Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek.

   

   

  YURT DIŞI KAYIT VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ BİRİMİ