-A A +A

BİRİM RAPORLARI


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM RAPORLARI
SIRA NO RAPORUN ADI HAZIRLANMASI GEREKEN TARİH SUNULACAK MAKAM VARSA GÖNDERİLECEK KURUM HAZIRLAYAN BİRİM
1 Performans Program İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları içinde (3 ayda 1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü
2 Aylık Faaliyet Raporu Her ayın ilk Cuma gününe kadar Genel Müdürlük Makamı   Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü
3 Proje Teklif Formu Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları içinde (3 ayda 1) Özel Kalem Müdürlüğü   Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü
4 Çalışan Memnuniyeti Anketi Yılda bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü
5 BİMER  Yıllık Samsun Valiliği   Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü
5 Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleri Denetim Raporları listesi Haziran-Eylül-Aralık ayları sonu Teftiş Kurulu Başkanlığı   Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
6 Lihkab Denetim Listesi Haziran-Eylül-Aralık ayları sonu Teftiş Kurulu Başkanlığı   Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü
7 Hisse Hatalarının Düzeltilmesi Her ayın ilk haftası Tapu Dairesi Başkanlığı   Tapu Şube Müdürlüğü
8 Personel Durum Raporu Her Ayın ilk günü Genel Müdürlük Makamı   İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
9 Tapu Envanter Bilgileri Raporu Ocak ayı Arşiv Dairesi Başkanlığı   Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
10 Arşiv Performans Değerleme Raporu Aralık ayı Arşiv Dairesi Başkanlığı   Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
11 Büyük Alışlar (Formu) Her ay Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme Şube Müdürlüğü
12 Doğrudan Temin Alımları Her ay Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme Şube Müdürlüğü
13 Damga Vergisi Beyannamesi Her ay   Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü İşletme Şube Müdürlüğü
14 KDV Tevkifatı Beyannamesi Her ay   Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü İşletme Şube Müdürlüğü
15 Muhatasar Beyanname Her ay   Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü İşletme Şube Müdürlüğü
16 Mevduat Hesabı Faizlerinden kesilen Gelir Vergisine ait Bildirim Formu Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları içinde (3 ayda 1) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme Şube Müdürlüğü
17 Yardımcı Mizan Her Yıl Sonu Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   İşletme Şube Müdürlüğü
18 İl Koordinasyon Rapor ve Sunumu Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları içinde (3 ayda 1)   İlgili Valilikler Kadastro Şube Müdürlüğü
19 İl Koordinasyon İzleme Sistemine Veri Girişi(İKİS) Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları içinde (3 ayda 1)   İlgili Valilikler Kadastro Şube Müdürlüğü
20 Yatırım İzleme Takip Sistemi Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları içinde (3 ayda 1)   İlgili Valilikler Kadastro Şube Müdürlüğü
21 Amasya Valiliği İl Koordinasyon Müdürlüğü Devlet Büyükleri Ziyareti Konulu Sunum Her Ay   Amasya Valiliği Kadastro Şube Müdürlüğü
22 Aylık Mesai Cetvelleri Takip eden ayın ilk haftası Bölge Müdürlüğü   Kadastro Şube Müdürlüğü
23 Üç Aylık Mesai Sonuç İzleme Çizelgeleri Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftası (3 ayda 1) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
24 Yıl Sonu Mesai Özet Çizelgesi Ocak Ayının İlk Haftası  Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
25 Yıllık Çalışma Programları  Ocak Ayının 15'ine kadar Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
26 TUSUGA Aktif Test Ölçüleri Mart ve Eylül ayları (yılda 2 defa) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
27 Kalibrasyon Testleri 2 yılda 1 defa Kadastro Müdürlükleri   Kadastro Şube Müdürlüğü
28 Kesin Askı İlanına Alınan Birimlere İlişkin 22-a Bilgi Cetveli Her Ay Katite Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü   Kadastro Şube Müdürlüğü
29 Perfonmans İzleme Değerlendirme Çizelgesi Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftası (3 ayda 1) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
30 Tescil Harici Alanların Tesciline İlişkin Çizelgeler Ocak ve Temmuz Ayları (yılda 2 defa) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
31 Orman Alanlarının Tesciline İlişkin Bilgiler Ocak ve Temmuz Ayları (yılda 2 defa) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
32 22/A 3 Aylık Bilgi Çizelgesi Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftası (3 ayda 1) Kadastro Dairesi Başkanlığı   Kadastro Şube Müdürlüğü
33 işçi Puantajlarının Hazırlanması Her ayın ilk haftası Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü    
34 İşgücü Çizelgesi Her Ay Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü   Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
35 Memur Emekli Kesenekleri Bildirgeleri ve Aktarım Her Ayın 25 ne kadar   Sosyal Güvenlik Kurumu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
36 İşçi ve 4/B e-bildirgelerin girilmesi ve aktarım Her Ayın 23 ne kadar   Sosyal Güvenlik Kurumu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
37 Memur-İşçi ve 4/B Maaşlarının Hazırlanması Her Ayın 10 ne kadar   Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
38 Aboneliğe bağlı elektrik-su-doğalgaz ve telefon ödemeleri Her ay   Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
39 Hizmet Binası Asansörünün Sözleşme Bedelinin Ödenmesi Her ay   Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
40 Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Araçlarına Akaryakıt Alımı Heryıl   Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
41 Bölge Müdürlüğümüz hizmet araçlarının sigorta işlemlerinin yapılması Heryıl   Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
42 Kamu Binalarının Enerji Tüketim Bildirim Formları Heryıl   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (portal.bilgi@yegm.gov.tr) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
43 Tühis İstihdam ve Ücret Grupları Bilgi Formları Heryıl İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı   Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
44 Kiralık Araçların Hakedişlerinin Hazırlanması Her ay İşletme Şube Müdürlüğü   Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
45 Geçici ve Sürekli Görev Yolluğu Heryıl   Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
46          
47          
48