-A +A

Belediyeler ve Kurumlar


            

MEVCUT PROTOKOL ÇALIŞMALARI

7 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında

Yönetmelik kapsamında mevcut protokollerin yenilenmesi ve yeni protokol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Protokol çalışmalarının başlangıcından 19.02.2018 tarihine kadar Kamu Kurum kuruluşları ile belediyelerle imzalanan ve yürürlükte olan 995 adet protokol mevcuttur.

Protokol Çalışmaları

Kamu Kurum Kuruluşları 

122

Belediyeler

705

Bankalar ve Finans Kuruluşları

65 

Sulama Birlikleri

103

TOPLAM

995

Ayrıca Mimari Projelerin Belediyelerden Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin olarak 519 Adet Protokol imzalanmıştır.