logo.png

-A +A

Belediyeler ve Kurumlar


            

MEVCUT PROTOKOL ÇALIŞMALARI

7 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında

Yönetmelik kapsamında mevcut protokollerin yenilenmesi ve yeni protokol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Protokol çalışmalarının başlangıcından 17.05.2018 tarihine kadar Kamu Kurum kuruluşları ile belediyelerle imzalanan ve yürürlükte olan 1056 adet protokol mevcuttur.

Protokol Çalışmaları

Kamu Kurum Kuruluşları 

125

Belediyeler

748

Bankalar ve Finans Kuruluşları

75

Sulama Birlikleri

108

TOPLAM

1056

Ayrıca Mimari Projelerin Belediyelerden Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin olarak 601 Adet Protokol imzalanmıştır.