-A +A

Belediyeler ve Kurumlar

            

MEVCUT PROTOKOL ÇALIŞMALARI

7 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında

Yönetmelik kapsamında mevcut protokollerin yenilenmesi ve yeni protokol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Protokol çalışmalarının başlangıcından 13.11.2017 tarihine kadar Kamu Kurum kuruluşları ile belediyelerle imzalanan ve yürürlükte olan 956 adet protokol mevcuttur.

  

Protokol Çalışmaları

Kamu Kurum Kuruluşları 

113

Belediyeler

695 

Bankalar ve Finans Kuruluşları

50 

Sulama Birlikleri

98

TOPLAM

956

Ayrıca Mimari Projelerin Belediyelerden Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin olarak 342 Adet Protokol imzalanmıştır.