​​Belediyeler ve KurumlarBelediyeler ve Kurumlar


            

•MEVCUT PROTOKOL ÇALIŞMALARI

7 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut  protokollerin

yenilenmesi ve yeni protokol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Protokol çalışmalarının başlangıcından 18.09.2017 tarihine kadar Kamu Kurum kuruluşları ile belediyelerle imzalanan ve yürürlükte olan 934 adet protokol mevcuttur.
  

Protokol Çalışmaları

Kamu Kurum Kuruluşları 

109 

Belediyeler

688 

Bankalar ve Finans Kuruluşları

44 

Sulama Birlikleri

93 

TOPLAM

934 

Ayrıca Mimari Projelerin Belediyelerden Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin olarak 316 Adet Protokol imzalanmıştır.