mlogo.png

-A A +A

BELEDİYE EMLAK SORGULAMA SERVİSİ WEB UYULAMASI

BELEDİYE EMLAK SORGULAMA SERVİSİ WEB UYULAMASI

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 27/07/2011 tarih 28007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 57 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ  “Belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabilecektir. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanması mümkün olacaktır.” hükmünü içermektedir.

Bu kapsamda 11/04/2013 tarihi itibariyle belediye başkanlıkları tarafından mükelleflerin kendi belediye sınırları içerisinde mevcudiyetinin sistemsel tespiti ile mesken sayısının ülke düzeyinde sorgulanabilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu kapsamda servisin kullanımı için;

  • Servisi kullanacak sorumlu belediye başkanlığı personelinin ilgili PTT şubelerinden e-devlet şifresi alması,
  • İlgili belediye başkanlığı tarafından, sorumlu kişi bilgilerini içeren (Ek-1) formun ve hizmet alınan servis sağlayıcı (Örneğin Telekom) kurumsal dış IP veya IP aralığının belirtildiği örnek (Ek-2) formun doldurularak. Belediye başkanlığı tarafından onaylanması,
  • Onaylı Ek-1 ve Ek-2 formların Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,

gerekmektedir.

EkBoyut
Image icon 1_0.jpg109.11 KB
Image icon 2.jpg62.76 KB