-A A +A

Başkanımızın Moğolistan Ziyareti

Daire Başkanımız İbrahim CANKURT ve beraberindeki Harita Mühendisleri İşadamları Derneği (HARMİAD) Heyeti, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Kh.Badyelkhan’ı Moğolistan’ın Başkenti Ulan Batur’da ziyaret etti.

Bakan Badyelkhan konuşmasında “Bir ülkenin bağımsızlığının temeli topraktır. Bu nedenle arsayı ekonomiye kazandırma konusuna hükümet olarak önem veriyoruz ve arsa ilişkileri ve arsa kadastrosuna yönelik önemli kararlar vermek için çalışıyoruz. Arsa kadastrosu yasasında revize yapıyoruz ve yasa tasarısı hazırlandı, şimdi Meclise sunulmak üzere bekliyor” dedi.

Türkiye’nin Kadastro konusunda zengin tecrübesinden yararlanma ve bu konuda iş birliklerinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Badyelkhan bu alandaki tüm çalışmalara Bakanlık olarak destek vereceğini belirtmiştir.

Heyet Moğolistan Hükümet Uygulama Ajansı Arsa Düzenlemesi, Harita Müdürlüğü Şehir Planlama Haritacılık Dairesini, Arazi Yönetimi,Jeodezi ve Kartografya Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek kamu idaresi, şehir kadastrosu ve şehir planlaması konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Tapu, inşaat ve ruhsat faaliyetlerini yürüten Yerel Yönetimler ile özel mülkiyet ve şehir kadastrosunda yaşanan sıkıntıların çözümü için görüşmeler yapılmıştır.

Moğolistan Bayındırlık ve İnşaat Bakanı ve kurum yetkilileri "3 Boyutlu Şehir Modellerinin Üretimi ve 3 Boyutlu Kadastro Altlıklarının Oluşturulması" projesinin Moğolistan Devleti yerleşim birimlerinde de uygulanmasını talep etti. Daire Başkanımız İbrahim CANKURT yapılacak karşılıklı görüşmelerde konunun netleştirilmesinin sağlanacağı belirtilmiştir.

Heyet son olarak Moğolistan'da bulunan Büyük Elçimizi, Ticaret Ateşesini ve TİKA yetkililerini ziyaret ederek görüşmelerini tamamlamıştır.