-A A +A

BARIŞ PINARI HAREKETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Perşembe, 16 Ocak, 2020

Barış Pınarı Hareketi kapsamında Bölge Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan Telabyad ve Resulayn yerleşim yerlerine ait Tapu ve Kadastro hizmetlerinde kullanılacak bilgi, belge kayıt ve haritalar Mahalli Meclis üyeleri ile birlikte değerlendirme çalışmaları mahalinde yapılmaktadır.