-A A +A

Bakanımızın basın toplantısı...

Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasında 25.10.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ basın toplantısı gerçekleştirmiştir.

Toplantıya; Müsteşar Yardımcısı Mücahit DEMİRTAŞ, Genel Müdürümüz Gökhan KANAL, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN, Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinden Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih RUKANCI, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin BAYRAM ve Durali GÜRAĞAÇ, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferit YÜKSEL, Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin TÜRKOĞLU, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Av. Veli BÖKE, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan ELGİN ile Bölge Müdürümüz Sedat CÖMERTOĞLU, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzden yöneticiler ve personeller katılmıştır.

Sayın Bakanımız basın toplantısında;

1-20-24 Kasım tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzce yapılacak Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresinin tanıtımı ve ön bilgilendirmesi,

2-Bölge Müdürlüğü Sultanahmet Hizmet Binasının “Tapu Kadastro, Harita ve Arşiv Müzesi” yapılması,

3-İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen aşama ve ortaya çıkan güncel ihtiyaçlara uygun mevzuat düzenlemesi,

çalışmaları hakkında bilgi sunmuştur.

            Misafirlerle birlikte yenilen öğlen yemeğini müteakiben program sona ermiştir.