Avukat Olan Davacının "Avukatlık Kanununa" Aykırı Olarak Talep Ettiği Evrakın Tarafına Verilmediği, Onur ve Şerefinin Zedelendiği İddiası ile Açtığı Davanın Reddi | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü