mlogo.png

-A A +A

Araştırma Raporları

Müfettişlerce yapılan araştırma çalışmalarına ilişkin raporlar

EkBoyut
Microsoft Office document icon TAKBİS'in Riskleri, Sorunları (Müf. Yrd. N. İhsan SARI)6.95 MB
Microsoft Office document icon Kamu Yönetiminde Denetim Hizmetleri (Müf. Yrd. Aylin ERDEM)2.91 MB
Microsoft Office document icon Mortgage Sistemi (Müf. Yrd. Caner AKKAYA)758 KB
Microsoft Office document icon Tapu Sicilinin Aleniyeti (Müf. Yrd. Tülin KILIÇ)605.5 KB
Microsoft Office document icon e-Devlet Projesi (Müf. Yrd. Barkın POLAT)373.5 KB
Microsoft Office document icon Performans Yönetim Sistemi ve Denetimi (Müf. Yrd. Cesur UZOĞLU)750.5 KB
Package icon Memur Suçları ve Soruşturma Usulleri (Müf. Yrd. Nur GÜVENÇ)340.7 KB
Microsoft Office document icon Bilgi sistemleri Denetimi: e-Teftiş (Müf. Yrd. İlker ÇOBANOĞULLARI)4.51 MB
Dosya Proje Yönetimi ve Denetimi(Müf. Yrd. Enes KAŞAK)6.9 MB
Microsoft Office document icon TKGM Harcamaları ve Riskleri (Müf. Yrd. M. Sait BAYTAK)1.76 MB
Microsoft Office document icon TKGM Örgütlenme Yapısı (Müf. Yrd. O. Beraat ÇETİN)276.5 KB
Dosya Yolsuzlukla ve Suiistimallerle Mücadele (Müf. Yrd. E. Sıddık SEYHAN)5.74 MB
Microsoft Office document icon Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama (Müf. Yrd. Ramazan ÇELİK)776 KB
Microsoft Office document icon LİHKAB Hizmetleri ve Denetimleri (Müf. Yrd. M. Fatih GÜRBÜZ)2.24 MB
Microsoft Office document icon Kadastro Hizmetlerinin Riskleri, Sorunları (Müf. Yrd. E. Işıl KÜSÜLÜ)1.25 MB
PDF icon Hukuk Sistemimizde Memur Soruşturma ve Yargılaması, Diğer Ülke Örnekleri ve Karşılaştırması (Müf Yrd. Üsame KULA)1.57 MB
PDF icon İmar Mevzuatı. İdaremizi İlgilendiren Yönleri. İmar Uygulamaları (Müf Yrd. Hasan YILDIZ)1.23 MB
PDF icon Tapu Müdürlüklerinin İş ve Hizmetleriyle Yönetim Organizasyonunun İyileştirilmesi (Müf Yrd. Bilge CİVELEK)1.72 MB
PDF icon Ülkemizde Yabancıların Gayrimenkul Edinimi, Diğer Ülke Örnekleri Ve Karşılaştırılması (Müf Yrd. Fatih ŞENKARDEŞLER)1.01 MB
PDF icon Orman ve 2/B Kadastrosu, Ülkemizin Kadastro Durumu ve Çok Amaçlı Kadastro (Müf Yrd. Zarif ŞAN)1.38 MB
PDF icon Kadastro Müdürlüklerinin İş Ve Hizmetleri İle Yönetim Organizasyonunun İyileştirilmesi, (Müf Yrd. Abdulsamet TÜTÜNCÜ)1.27 MB
PDF icon Tapulama Ve Kadastro Çalışmalarında Tescil Harici Kalan Yerlerin Tescili Ve Ekonomiye Kazandırılması (Müf Yrd. Talha KOÇPINAR)2.08 MB
PDF icon Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlar, Devletin Kusursuz Sorumluluğu, Memurların Sorumluluğu (Müf Yrd. Oğuzhan ULUTEPE)1.21 MB
PDF icon Kadastronun Güncellenmesi, Yenilenmesi ve 22a Uygulamaları, Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Müf Yrd. Hasan ŞAHİN)1.22 MB
PDF icon Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Sistemi Mali Yönetim Sistemi Ve Harcamalarda Suistimal..(Müf Yrd. Selahattin SÖZEN)1007.22 KB
PDF icon Yeni Kamu Yönetimi Ve Kamuda Değişen Denetim Anlayışı Yeni Denetim Anlayışı İçinde Teftiş Kurullarında... (Müf Yrd. Murat AKSU)1.56 MB
PDF icon Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tapu ve Kadastro Bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri... (Müf Yrd. Mesude KESER AKDENİZ)6.44 MB
PDF icon Kadastro Pafta Ve Verilerinin Elektronik Ortama Aktarılması, Kadastro Verilerinin TAKBİS’e Entegresi. (Müf Yrd. Furkan GAZEL)4.75 MB
PDF icon Arazi Yönetim Sistemi, Arazi Toplulaştırması ve Tapu Kadastro İlişkisi (Müf Yrd. Yusuf CİHAN)1.97 MB
PDF icon Kentleşme, Kentsel Dönüşüm ve Tapu-Kadastro İlişkisi (Müf Yrd. Halit Burak DEMİRTAŞ)1.81 MB
PDF icon TUSAGA AKTİF Sistemi, Sistemin Harita Sektöründeki Yeri ve Önemi, Sistemin Sürdürülebilirliği..(Müf Yrd. Hasan Hüseyin YOZGATLI)2.94 MB
PDF icon Sahtecilik Suçları, Tapu ve Kadastroda Karşılaşılan Sahtecilik Türleri...(Müf Yrd. Uğur ÖZCAN)3.29 MB