mlogo.png

-A A +A

AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Yapıldı

12 - 13 Kasım 2013 – Ankara, TÜRKİYE

Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı (AFTEK) etkinlikleri kapsamında bilişim ve haberleşme teknolojilerinin ele alındığı çalıştay serisinin ikincisi T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayla ilgili tüm paydaşların (Endüstri, Kamu Kurumları, Akademi) katılımı ile söz konusu teknoloji alanlarında ihtiyacın, mevcut tecrübe ve çözümlerin (kullanılan ve/veya uyarlanabilecek) ve geleceğe yönelik planların ortaya konulması hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda çalıştay kapsamında alanında uzman davetli konuşmacılar ve kamu ve özel sektörü temsil eden panelistler fikirlerini beyan etmişlerdir. Bütün bunlarla birlikte, kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan katılımcıların görüşlerini paylaştıkları grup çalışmaları yapılmıştır.

Daire Başkanımız Sedat Bakıcı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayında kurumumuz projeleri hakkında sunum yapmıştır.

http://www.youtube.com/watch?v=20dAEC_5qNI linkinden sunuma ulaşabilirsiniz.

AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı hakkında detaylı bilgi için http://www.aftek.org/