-A A +A

ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAV SONUÇ İLANI

Cuma, 7 Şubat, 2020

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü' nün 17.12.2019 tarihli ve 34087391-774.06-e.4758968 sayılı yazısı gereğince,

Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde görev yapan aday memurların hazırlayıcı eğitim sınavları 07.02.2020 Cuma günü Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda saat 10:00'da yapılarak tamamlanmış olup; sınav sonuçları ekte ilanen duyurulur.

EkBoyut
PDF icon SINAV SONUÇ LİSTESİ341.61 KB