mlogo.png

-A A +A

3B Şehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması İşi Hakkında

Çarşamba, 12 Ağustos, 2020

Harita Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan "3B ŞEHİR MODELLERİNİN ÜRETİMİ VE 3B KADASTRO ALTLIKLARININ OLUŞTURULMASI İŞİ" kapsamında 11.08.2020 günü saat 10:00'da Ön Yeterlik İhalesi gerçekleştirilen 8 Kısım işe yapılan başvurulara ait zarf teslim listesi ekte açıklanmaktadır.