logo.png

-A +A

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında...

             3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri gereği Kurumumuza yerleşen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri 11/09/2017-15/09/2017 tarihleri arasında Saat 17:00' ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına  (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar atanmaya esas belgelerini aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.

             

İSTENİLEN BELGELER :

1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

2. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

4. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)

5. Diploma Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

6. Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)

(https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

8. Personel Beyan Formu https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

9. Personel Bilgi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

10. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

 

NOT   1-Kurumumuz emrine yerleşen Adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.