logo.png

-A +A

3713 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleşen Adayların Dikkatine...

NOT: 13 Ocak 2017 tarihinde Devlet Personel Başkanlığınca atama kurası çekilen adaylar için duyuru: (20 Ocak 2017 tarihinde kurası çekilen adaylar için ayrıca duyuru yapılacaktır.)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri gereği Kurumumuza yerleşen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri 30/01/2017-03/02/2017 tarihleri arasında Saat 17:00' ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 2. Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)
 3. Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğuna dair)
 4. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
 5. Diploma Fotokopisi (2 Adet)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)
 8. Personel Beyan Formu (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
 9. Personel Bilgi Formu (Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
 10. Mal Bildirimi Formu (Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
 11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

 

NOT: Kurumumuz emrine yerleşen adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine yazılı tebligat yapılacaktır.