-A A +A

2020 YILI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Çarşamba, 21 Ekim, 2020

Bölge Müdürlüğümüz Genel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Bölge Müdürümüz Sayın Orhan ERDOĞAN'ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerimizin katılımıyla Bölge Müdürlüğümüz Konferans salonunda 20.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda öncelikle, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Birimlere yeni atamaları yapılan Tapu Müdürlerimizin tanışma-tanıtma merasimi gerçekleştirilmiş devamında Bölge Müdürümüz Sayın Orhan ERDOĞAN tarafından devam eden projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında sunum eşliğinde değerlendirmeler yapılmıştır.  

Bölge Müdürümüz sunumunda; gerek devam eden çalışmalar gerekse de Kurum Stratejik Planı gereğince yürütülen projelerdeki 2020 yılı hedefleri konusunda ölçülebilir veriler üzerinden tespit ve değerlendirmeler yaparak eksikliği görülen Müdürlüklerle ilgili uyarılarda bulunmuştur. Bölge Müdürümüz, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projelerdeki Bölge Müdürlüğümüzce gelinen seviyenin olumlu olduğu ve aynı kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek projelerde emeği geçen personellerimize teşekkürlerini iletmiştir.

Toplantıda ayrıca, Bölge Müdür Yardımcılarımız Nergiz KARA ve Özkan ESER tarafından, sorumlulukları altında bulunan Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar ile bağlı Müdürlüklerimizle koordinasyonun ve eşgüdümün daha üst seviyeye çıkarılması ve daha etkin hizmet sunulması için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantının devamında, Birim Müdürlerimizce gerek devam eden projeler gerekse de Müdürlüklerimizdeki çalışmalar dolayısıyla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

Genel katılımlı toplantı akabinde ise Bölge Müdürümüz Sayın Orhan ERDOĞAN, Bölge Müdür Yardımcımız Özkan ESER, Kadastro Şube Müdürümüz Hasan KAYA ve bağlı Kadastro Müdürlerimizin katılımıyla; devam eden kadastral çalışma ve faaliyetler, MEGSİS çalışmaları ve buna bağlı aylık hedefler, E-Kadastro Projesi ve ihaleli kadastro çalışmaları konusunda yoğun içerikli ve kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.