mlogo.png

-A A +A

2020 YILI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ HK.

Perşembe, 28 Mayıs, 2020

2020 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili Yer Değiştirme Kurulu'nun 21/05/2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile 2020 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak personel listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

 

Yer Değiştirme Kurulunun 21/05/2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararı

Zorunlu atama ve yer değişikliğine tabi personel listesi