-A A +A

2019/12 Sayılı Genelge Çalışmaları ile Periyodik Takip Çizelgeleri Yayınlanmıştır.

Salı, 7 Ocak, 2020

       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü' nün uygulamaya koyduğu Stratejik Eylem Planı çerçevesinde hedeflediği ve üzerinde çalıştığı projelerden; Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı müdürlüklerimizce 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile Mimari Projelerin Taranması ve sisteme atılması işlemleri kendi imkanları ile %100 seviyesi, Tapu Kütüğü İnceleme ve Veri Entegrasyonu %100 seviyesi ile tamamlanmıştır.

       Resmi Senet Tarama, Arşiv Ayıklama ve Tasnif işlemleri devam etmektedir. Bu projeleri için hedef ve planlamalar yapılmıştır. Kurum sitesine "Periyodik Takip Çizelgeleri" eklenmiştir. Veriler aylık olarak paylaşılacaktır.

 

Eklenen Çizelgeler:

  •  2019/12 Sayılı Genelge Çizelgesi
  • Genel Başvuru Takip Çizelgesi
  • İş Yükü Çizelgesi
  • Hisse Hataları Çizelgesi