-A A +A

2019 YILI İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Belge Yenileme Tetkikine hazırlık çalışmaları kapsamında alınan 31.12.2018 tarihli ve 4310234 sayılı,KYS 2019 Yılı Programı/İç Tetkikler konulu Makam Oluru gereği Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi için Genel Müdürlüğümüz Baş Tetkikçileri Yasemin DOĞAN ve Ali ÇETİN tarafından 25-29 Mart 2019 tarihlerinde  iç tetkik faaliyeti gerçekleşmiş olup, 06.03.2019 tarih 1055223 sayılı Makam Talimatı gereği iç tetkik programı sürecinde Baş Tetkikçiler Yasemin DOĞAN ve Ali ÇETİN tarafından 26.03.2019 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz yetki alanındaki Birim Kalite Sorumlusu personele, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Dokümantasyon Eğitimi konularını kapsayan eğitim verilmiştir.