mlogo.png

-A A +A

2019 Yılı Genel Atama Dönemi Yer Değiştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

2019 yılı genel atama döneminde zorunlu yer değişikliğine tabi personel ile mazerete veya isteğe bağlı atama talebinde bulunan personelin talepleri Yer Değiştirme Kurulunun 28/06/2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkanları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek azami ölçüde karşılanmıştır.

2019 yılı genel atama dönemi sonuçları aşağıda liste halinde gösterilmiş olup, ayrıca Yönetim Bilgi Sisteminde (ybs.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır.

 

2019 Yılı Genel Atama Dönemi Yer Değiştirme Sonuçları

Yer Değiştirme Kurulu Kararı